Video's

Op deze pagina zijn video's te vinden over zeesluis IJmuiden.

Timelapse werkzaamheden Zeesluis IJmuiden - vierde kwartaal 2020

Aannemersconsortium OpenIJ werkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld die 70 m breed, 500 m lang en 18 m diep wordt. De video hieronder laat de werkzaamheden van de bouw van oktober tot en met december 2020 zien.

(Beeldtekst: Werkzaamheden Zeesluis IJmuiden. Oktober tot en met december 2020. Bij een timelapse van werkzaamheden aan de Zeesluis IJmuiden verschijnen tekstvakjes met uitleg: Deze kraan strooit grind in het water voor een filterlaag onder het onderwaterbeton.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Vanaf het ponton worden filterblokken geplaatst als onderdeel van de onderwaterbetonvloer.) (Een nieuw vakje met daarin de tekst: Met behulp van de kraan worden filterblokken geplaatst. De duikers positioneren ze verder onder water.) (Wat verderop in de sluis is een ponton aan het werk. Beeldtekst: Vanaf een ponton in de sluiskolk wordt via een mobiele betonpomp onderwaterbeton gestort op de bodem van de sluis.) (In totaal is circa 30.000 m3 beton aangebracht. Deze klus is in vier weken afgerond.) (De betonstort ging 24/7 door. De zon gaat onder en de bouwplaats wordt verlicht met felle spots.) (Het is weer dag en schepen flitsen langs in de sluiskolk. Beeldtekst: Aan de noordzijde van de Zeesluis IJmuiden, ter hoogte van de hoogwaterkering, zijn de eerste lagen van het asfalt voor de doorgaande route aangebracht.) (Op de drempelvloer in de bouwkuip van het binnenhoofd wordt gewerkt aan de fundatie voor de onderrails. De nieuwe sluisdeur aan de zeezijde werd in oktober 2020 volop getest.) (Vanuit een speciaal ingerichte keet op de buitendeur wordt het testen in de gaten gehouden.) (De grote, zwarte sluisdeur flitst verschillende keren open en dicht.) (Beeldtekst: De nieuwe sluisdeur aan de zeezijde dient al vanaf november als hoogwaterkering.) (Bij een grote berg zand verschijnt de tekst: De toegang naar Zeesluis IJmuiden vanaf zee wordt vrijgemaakt. Met kleine schokjes rijden twee graafmachines heen en weer en langzaam maar zeker slinkt de hoeveelheid zand.) (Beeldtekst: De tijdelijke hoogwaterkering wordt ontmanteld om het nieuwe toegangskanaal naar de sluis te kunnen baggeren.) (Planken van ruim 35 meter worden uit de ondergrond getrokken.) (Snijkopzuiger Biesbosch baggert het nieuwe Noorderbuitentoeleidingskanaal. Het schip werkt zich al zigzaggend door het kanaal.) (Beeldtekst: De oeverbekleding van de westelijke landtong wordt weggegraven en verlaagd. Hierna wordt deze weggebaggerd.) (Over de hele bouwplaats flitsen graafmachines, werktuigen en schepen heen en weer. Dag na dag is het overwegend bewolkt.) (Een baggerschip nadert langzaam terwijl het stukje bij beetje het zand van de landtong wegneemt. Achter het schip kronkelt de afvoerbuis in het water.) (Beeldtekst: De westelijke landtong wordt ook afgegraven om de vaarweg naar Zeesluis IJmuiden te openen. Eerst flitsen er nog graafmachines heen en weer op de landtong, maar al snel wordt die ontruimd en nemen de baggerschepen op het water het over.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) DE OPGEWEKTE MUZIEK EBT WEG

Timelapse Nieuwe Zeesluis IJmuiden - derde kwartaal 2020

Deze video laat de werkzaamheden van de bouw van zeesluis IJmuiden van juli tot en met september 2020 zien.

LOUNGEMUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, juli t/m september 2020. Tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt: Cutterzuiger de Biesbosch baggert de sluiskolk op diepte. Als de sluiskolk op diepte is gebaggerd, kan het grind en onderwaterbeton worden gestort. Cutterzuiger de Biesbosch baggert 24/7 door.) (Laag voor laag wordt er naar een diepte van -18 meter NAP gebaggerd. Via de drijvende leidingen gaat het zand naar het depot. Versnelde beelden van cutterzuiger de Biesbosch, die hele dagen druk in de weer is in de sluiskolk van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Beetje bij beetje verdwijnt er steeds meer zand uit de kolk en komt er meer water in te staan. Langs de sluiskolk varen af en toe schepen.) (Op een andere plek verschijnen opnieuw tekstballonnen: Dit is het zanddepot van OpenIJ op het middensluiseiland. Het gebaggerde zand uit de sluiskolk wordt via het sproeidepot in het Noorderbuitentoeleidingskanaal gesproeid. Deze landtong wordt afgegraven. Dit wordt namelijk het Nieuwe Buitentoeleidingskanaal: de route voor schepen om naar de sluis te kunnen varen.) (Voor het afvoeren van het ontgraven zand wordt verschillend materieel gebruikt. Het afgegraven zand wordt uiteindelijk verspreid op zee. Versnelde beelden van de werkzaamheden die zowel onder een heldere als een bewolkte hemel continu doorgaan. Op het terrein rijden verschillende soorten voertuigen af en aan.) (Bij de sluiskolk verschijnen tekstballonnen met daarin: Diverse boten zijn actief in de sluiskolk. Zij werken mee om de sluiskolk op de diepte van -18m NAP te baggeren. Sinds 4 september is de sluiskolk op diepte.) (Bij een van de boten in de sluiskolk verschijnt een gele tekstballon met daarin: Kraanponton Lagan voert de laatste baggerwerkzaamheden uit. In een volgende tekstballon staat: Nu de sluiskolk op diepte is gebaggerd, wordt de sluisdeur met uiterste precisie op z'n plek gezet. Daarna verschijnt een ballon met: De deur wordt getest.) (Dan verschijnen er nog meer ballonnen: Om materiaal in de drempel van het binnenhoofd aan te brengen, wordt de traverse ingezet. De kraan op de traverse zorgt ervoor dat het materiaal getransporteerd kan worden naar de bodem van de drempelkuip. Op een andere plek verschijnt: Hier wordt gewerkt aan de hoogwaterkering. De wand beschermt het land tegen hoog water.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Timelapse werkzaamheden Zeesluis IJmuiden - tweede kwartaal 2020

Ook in het tweede kwartaal van 2020 werkte aannemersconsortium OpenIJ aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. In de maanden april tot en met juni 2020 is er weer veel gebeurd, zoals te zien is in onderstaande timelapse.

Timelapse werkzaamheden Zeetoegang IJmuiden - derde kwartaal 2019

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van juli tot en met september 2019.

De komende 4 jaar werkt aannemersconsortium OpenIJ aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld die 70 m breed, 500 m lang en 18 m diep wordt. Deze video laat de werkzaamheden van de bouw van juli t/m september 2019 zien.

Timelapse werkzaamheden Zeetoegang IJmuiden - tweede kwartaal 2019

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van april tot en met juni 2019.

De komende 4 jaar werkt aannemersconsortium OpenIJ aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld die 70 m breed, 500 m lang en 18 m diep wordt. Deze video laat de werkzaamheden van de bouw van april t/m juni 2019 zien.

Timelapse werkzaamheden Zeetoegang IJmuiden - eerste kwartaal 2019

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Opgenomen van januari tot en met maart 2019.

De komende 4 jaar werkt aannemersconsortium OpenIJ aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld die 70 m breed, 500 m lang en 18 m diep wordt. Deze video laat de werkzaamheden van de bouw van januari t/m maart 2019 zien.

Timelapse Werkzaamheden Zeetoegang IJmond - derde en vierde kwartaal 2018

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van juli tot en met december 2018.

(Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, juli t/m december 2018. Tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt. Een ballon met daarin: Werkzaamheden kolkwand noord. De wapening wordt gevlochten waarna beton wordt gestort.) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Ernaast verschijnt: Definitieve hoogwaterkering waar straks een weg met fietspad op komt te liggen. Versnelde beelden van schepen die langs de kade varen en grote kranen die zowel in zonnig als grijs weer druk bezig zijn op het bouwterrein.) (Op een andere plek verschijnt een tekstballon met daarin: Aanbrengen diepwand tussendam. In een volgende ballon staat: Aanbrengen diepwand sluistoegang zeezijde noord. Daarna volgt de tekst: Voorbereidende werkzaamheden voor omleggen bouwweg. Op het terrein rijdt bouwverkeer af en aan.) (Een tekstballon met: Terrein klaar maken voor sluistoegang zeezijde noord. Op het terrein is een graafmachine druk in de weer met het verplaatsen van grond. In een ballon op een andere plek staat de tekst: Ontgraven drempelkuip buitenhoofd voor de bouw van de drempel. Over de drempel rijdt straks de sluisdeur. Een graafmachine maakt plaats voor een kraan die lange buizen boven in de kuip plaatst.) (In een volgende ballon bij een bouwwerk in het water staat: Afzinken deurkas buitenhoofd. Versnelde beelden van de werkzaamheden die ook 's nachts doorgaan. Felle lampen verlichten dan het terrein. Mensen in veiligheidskleding en met een helm op zijn aan het werk bij de kuip.) (Op een andere plek verschijnt een ballon met de tekst: Vervaardigen wanden kolkwand noord. Het bouwpersoneel laat beetje bij beetje een wand ontstaan. Als de wand af is, wordt er grond tegenaan gelegd, waardoor enkel nog het bovenste gedeelte van de wand zichtbaar is.) (Een nieuwe ballon verschijnt met daarin: Definitieve hoogwaterkering noord. Deze komt op 8,85 +NAP te liggen en hierover rijdt straks het verkeer. Op het terrein zijn mensen bezig twee wanden te bouwen die tegenover elkaar staan.) (Bij een bedieningstoren in aanbouw staat: Vanuit het Sluis Operatie Centrum zorgen sluiswachters straks voor een veilige en vlotte doorvaart. Op een plek dicht bij de bedieningstoren verschijnt: Dekzerken kolkwand zuid.) (Terwijl de werkzaamheden onverminderd doorgaan, verschijnen er achter elkaar twee ballonnen met 'hier komt de toekomstige sluiskolk' en 'plaatsen van damwanden voor de parkeerlocatie van de sluisdeur buitenhoofd'. Een kraan laat de delen van een van de wanden behoedzaam op hun plek zakken.) (Dan verschijnt de tekst 'uitgraven parkeerplek voor deur buitenhoofd', gevolgd door 'dekzerken kolkwand zuid' en 'Tijdelijke parkeerplek voor 1e sluisdeur. De deur wordt voorzien van technische en hydraulische installaties. Later wordt de deur in de deurkas van het buitenhoofd gevaren'. Als laatste verschijnt een ballon met: Betonwerkzaamheden deursponning binnenhoofd aan de kanaalzijde van de sluis.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Timelapse werkzaamheden Zeetoegang IJmond - tweede kwartaal 2018

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van april tot en met juni 2018.

(Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, april t/m juni 2018. Tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt. Een ballon met daarin: (Aanbrengen bekisting en) storten beton ankerbalken noordelijke kolkwand. En een ballon met: Bassin voor opvang grout (water-kleimengsel), vrijgekomen tijdens funderingswerk drempel binnenhoofd (kanaalzijde).) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Een andere ballon geeft aan waar het Sluis Operatie Centrum (SOC) wordt gebouwd. Een tekstballon met daarin: verwijderen tijdelijke weg over drempelkuip deurkas zeezijde. Een nieuwe ballon verschijnt met daarin: Graven tijdelijke wanden voor de drempelkuip deurkas zeezijde.) (Versnelde beelden van kranen en graafmachines die heen en weer bewegen. Boven een bouwsel aan het water verschijnt een tekstballon met daarin: Opbouw wanden van de deurkas zeezijde.) (Af en toe breekt de zon door. Het licht werpt schaduwen van de kranen en andere werktuigen over het bouwterrein.) (Een nieuwe tekstballon verschijnt met daarin: Ontgraven en aanbrengen stempels in drempelkuip zeezijde.) (Beelden vanuit een ander perspectief op de bouwplaats. Een tekstballon legt uit dat dit de graafwerkzaamheden voor het betonwerk van de noordelijke kolkwand zijn.) (Het bouwterrein vanuit nog een ander perspectief. In de verte geeft een ballon aan dat hier zand wordt aangevuld bij de tijdelijke hoogwaterkering.) (Een nieuwe tekstballon met daarin: Graven van de tijdelijke wanden voor de drempelkuip deurkas zeezijde.) (Een tekstballon wijst naar de plaats waar de diepwand voor de noordelijke kolkwand wordt aangebracht. Ondertussen blijven de enorme machines op het bouwterrein met schokjes snel heen en weer bewegen.) (Wat verderop wordt de diepwand voor de zuidelijke fuikwand aan de zeezijde gegraven. Een tekstballon legt uit dat dit de wand is langs de aanvaarroute van de nieuwe zeesluis.) (Beelden van de graafwerken vanuit een ander perspectief. Een machine graaft een lange sleuf uit, parallel aan het water. Even later is wat verderop een heimachine aan het werk.) (Aan het water verschijnt een ballon met daarin: Aanbrengen wapening en storten van de wanden van de deurkas aan de kanaalzijde. De lange arm van een betonpomp beweegt heen en weer.) (De wapening wordt verder opgebouwd. Hier en daar zijn mensen in veiligheidskleding aan het werk aan het metershoge bouwsel.) (Er zijn verschillende betonpompen bijgekomen. De armen van de pompen lijken schokkerige bewegingen te maken. Later worden er hoge steigers geplaatst naast de nog te storten deurkaswanden.) (Een ballon met daarin de tekst: Diverse werkzaamheden drempel bij deurkas kanaalzijde. Versnelde beelden van kranen die op en neer gaan bij het water.) (Bij een ponton verschijnt een tekstballon die vertelt dat het vaartuig gebruikt wordt om materieel en materiaal aan- en af te voeren. Grote en kleinere volgeladen pontons wisselen elkaar af.) (Verderop, bij een stukje bouwplaats in het water, legt een laatste tekstballon uit dat hier het beton wordt gestort in de noordoostelijke kistdam, de kanaalzijde.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op: rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden (of facebook.com/rijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Timelapse werkzaamheden Zeetoegang IJmond - eerste kwartaal 2018

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van januari tot en met maart 2018.

(Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, januari t/m maart 2018. Tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt. Een ballon met daarin 'bouwen van de noordelijke kolkwand' en een ballon met 'aanvullen zand voor bouw noordelijke kolkwand'.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Op een andere plek verschijnt: Blootleggen van de wapening van de diepwand voor het opbouwen van de noordelijke kolkwand. Versnelde beelden van onder andere grote kranen die zowel in het licht als in het donker druk bezig zijn op het bouwterrein.) (Een gele tekstballon verschijnt met daarin: Omleggen van de openbare weg. In een volgende ballon staat: Aanvullen met zand achter tijdelijke hoogwaterkering. Het bouwterrein wordt omringd door water.) (Een tekstballon met: Bodem verdichten als voorbereiding op het maken van diepwanden bij de Middensluis.) (In een nieuwe ballon staat de tekst: Opbouwen van wapening voor de wanden van de deurkas van het binnenhoofd. Versnelde beelden van mensen in veiligheidskleding die zowel overdag als 's nachts aan het opbouwen van de wapening werken.) (In de twee volgende ballonnen staat 'storten van beton voor de deurkas van het binnenhoofd' en 'opbouwen van steigers voor de bereikbaarheid in de deurkas van het binnenhoofd. Als laatste verschijnt er een ballon met: Verdichten en aanvullen in de kistdam noordoost.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Timelapse werkzaamheden Zeesluis IJmuiden - vierde kwartaal 2017

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Deze video is opgenomen van september tot en met december 2017.

(Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden. Oktober tot en met december 2017. Tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt. Een ballon met daarin: vrijgraven diepwand kolkwand noord. Later verschijnt er: vrijgraven diepwand kolkwand noord bij buitenhoofd.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (In de twee volgende ballonnen staat 'aanbrengen diepwand kolkwand noord nabij binnenhoofd Noordersluis' en 'realiseren betonwerk kolkwand zuid'. Op het terrein ligt even sneeuw. Een tekstballon met: vrijgraven diepwand kolkwand noord nabij binnenhoofd Noordersluis.) (Op versnelde beelden flitst een graafmachine heen en weer op het terrein. Dan verschijnt er een tekstballon met: opbouw graafkraan voor het maken van de diepwand noord. In een nieuwe ballon staat: realiseren betonwerk kolkwand zuid nabij binnenhoofd.) (Het wordt even donker op het terrein. Als het weer licht is, verschijnt er een ballon met de tekst: vlechten wapening van laatste deel vloer binnenhoofd. Versnelde beelden van mensen in veiligheidskleding die over het wapeningsstaal lopen.) (Naast de vloer staat een metershoge betonpomp. Een gele ballon met daarin de tekst 'betonstort deel twee van de vloer binnenhoofd' wordt gevolgd door een ballon waarin staat 'plaatsen hulpconstructie, vlechten wapening voor wanden binnenhoofd'.) (Boven een ander deel van de vloer staat: derde betonstort vloer binnenhoofd. Als er een laag beton is gestort, verschijnt er eerst een tekstballon met 'plaatsen hulpconstructie, vlechten wapening wanden binnenhoofd' en daarna één met 'storten vierde deel van vloer binnenhoofd'.) (In tekstballonnen bij het water staat 'storten onderwaterbeton in bouwkuip drempel binnenhoofd' en 'opbouw werkplateau voor aanbrengen fundering drempel binnenhoofd.') (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Timelapse werkzaamheden Zeesluis IJmuiden - derde kwartaal 2017

Timelapse van de werkzaamheden aan de Zeesluis IJmuiden van juli tot en met september 2017.

(Beeldtitel: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, juli tot en met september 2017. Bij een grote bouwplaats langs water verschijnen tekstballonnen met beeldteksten: Aanleggen en omleggen van de openbare weg. Betoncentrale in actie. Vrijgraven diepwanden.) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Graafmachines maken een lange geul in zand. Er staat bij: Vrijmaken van wapening. Bij rechtopstaande metalen wanden zijn machines bezig. Beeldtekst: Bouwterrein gereedgemaakt voor graven van diepwanden.) (Dan verschijnt een tekstballon met: Graven diepwanden nabij buitenhoofd. Grote hijskranen, vrachtwagens en graafmachines verschijnen en verdwijnen. Beeldtekst: Tijdelijke verkeersbrug over nog te maken bouwkuip voor drempel sluisdeur zeezijde.) (Een kom in het bouwterrein waar water in staat, raakt steeds meer opgevuld met zand. Beeldtekst: Bouwterrein aanvullen met zand nabij binnenhoofd. Op een tekstballon bij een andere plek staat: Verwijderen palen kwelscherm Noordersluis. Een hijskraan trekt palen uit de grond.) (Of het nu regent of zonnig is, de werkzaamheden gaan door. Graafmachines hebben een diepe sleuf gemaakt waarin water omhoogkomt. Beeldtekst: Vrijgegraven diepwanden. Vervolgens kiepen vele vrachtwagens hun lading in een soort bassin, dat steeds verder gevuld raakt. Beeldtekst: Bouwterrein aanvullen met zand.) (In een grote bouwkuip met hoge wanden brengen werklui en machines steeds meer constructies van metalen staven aan. Beeldtekst: Plaatsen van wapening vloer deurkas binnenhoofd.) (In een bouwkuip iets verderop staat een tekstballon met daarop: Plaatsen wapening vloer binnenhoofd. Ook hier worden steeds meer constructies van betonijzer aangebracht. Over de wapening heen verschijnt een soort loopbrug.) (Verderop in de kuip liggen enkele platen op de grond met gleuven erin. Op een tekstballon staat de beeldtekst: Schachten om onder de vloer te werken. Nog steeds gaan de werkzaamheden aan de wapening voor de vloer door.) (Beeldtekst: Storten van beton voor de vloer van het binnenhoofd. Een lange arm spuit beton over de wapening in de bouwkuip terwijl werklui beneden het proces begeleiden. Op een tekstballon staat: 1/4 van de vloer is gestort. En op een andere: Aanbrengen buispalen voor bouwkuip drempel kanaalzijde/binnenhoofd. Op een ponton liggen bruine metalen palen. Een hijskraan zet ze rechtop in het water.) (Beeldtekst: Plaatsen damwandplanken bouwkuip drempel kanaalzijde. Steeds meer buispalen worden met behulp van een hijskraan in het water gezet en dan in de bodem gedreven tot alleen nog hun koppen te zien zijn. Beeldtekst: Opvullen van kistdam Noordoost met zand. Vanaf het dek van een schip stort een graafmachine zand tussen de damplanken van de kistdam.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Timelapse Werkzaamheden Zeetoegang IJmond - tweede kwartaal 2017

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

(Beeldtekst: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden. April tot en met juni 2017. Gele tekstballonnen geven uitleg over wat er op het bouwterrein gebeurt. Een tekstballon met daarin de tekst 'vrijgraven van de diepwanden' verschijnt op versnelde beelden van het bouwterrein. Een nieuwe tekstballon verschijnt met daarin de tekst 'maken van de diepwanden'.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Op de versnelde beelden flitsen grote kranen heen en weer op het bouwterrein. Een tekstballon duidt de betoncentrale aan die aan de overkant van het terrein aan het water staat.) (De voorbereidingen voor het plaatsen van de tijdelijke brug worden getroffen. Een nieuwe tekstballon duidt de bouwkuip voor de drempel van het buitenhoofd aan. Ondertussen blijven kranen en machines voorbijflitsen op de werf en aan water worden de snijranden voor de deurkas van het buitenhoofd gemaakt.) (Grote kranen plaatsen brugdelen voor de tijdelijke brug. Versnelde beelden van de bouwkuip voor het binnenhoofd laten zien hoe graafmachines heen en weer flitsen en hoe de zandvloer tussen snijranden geëgaliseerd wordt. Vervolgens worden ook betonplaten geplaatst op de onderkant van de vloer van de deurkas.) (Aan de zijkant van de bouwkuip worden voorzieningen geplaatst voor het afzinken. Een tekstballon legt uit dat straks mensen en materieel via deze buizen onder de vloer worden gebracht. De vloer van de bouwkuip wordt gewapend.) (Wat verderop ligt de bouwkuip voor het verwijderen van het kwelscherm. Ook hier is het een komen en gaan van kranen en machines.) (Langs het water worden de diepwanden gegraven terwijl de rest van het bouwterrein blijft evolueren. Een tekstballon duidt een groene silo aan waar de centrale ligt die het cementbetoniet maakt.) (In het water ligt een ponton met een kraan erop die helpt bij het plaatsen van de damwand waarmee het bouwterrein wordt uitgebreid. Even later helpen ook een paar andere werkschepen mee. Vervolgens wordt er zand aangevuld om zo het bouwterrein uit te breiden.) (Geleidelijk aan wordt er steeds meer zand gestort en verspreid langs de kant van het bouwterrein en wordt het terrein stukje bij beetje groter. Graafmachines en vrachtwagens blijven heen en weer flitsen en het bouwterrein verandert mee.) (Grote blauwe kranen op een ponton plaatsen de buispalen en damwanden in het water voor het noordoostelijke deel van de zeesluis.) (De lange buispalen worden naar beneden geklopt, zodat alleen nog het bovenste stukje boven water blijft. Het ponton met de kranen gaat wat verderop in het water liggen om daar precies hetzelfde te doen. Het ponton flitst heen en weer en de buispalen verdwijnen razendsnel in het water.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Timelapse Werkzaamheden Zeetoegang IJmond - eerste kwartaal 2017

Timelapse van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Opgenomen van januari tot en met maart 2017.

(Beeldtitel: Werkzaamheden nieuwe zeesluis IJmuiden, januari tot en met maart 2017. Op een grote bouwplaats tussen een kanaal en de zee zijn kranen aan het werk. Intussen varen er schepen door het kanaal de zee op. Beeldtekst: Werkzaamheden buitenhoofd (zeezijde).) STEVIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Bij de voorkant van het terrein staat de beeldtekst: Graven sleuven voor diepwanden kolkwand. Dag in, dag uit zijn graafmachines en kranen in de weer. Vrachtwagens en andere auto's rijden af en aan. De cement-bentonietcentrale aan de zeezijde is continu in bedrijf.) (Beeldtekst: Werkzaamheden drempelkuip zeezijde. Ook hier wordt weer met man en macht gewerkt, bij zonneschijn en regen of in de mist. Grote kranen verplaatsen lange balken en laten enorme stukken metaal in de grond zakken. Aan de overkant van de zeearm ligt IJmuiden.) (De werkzaamheden aan de drempelkuip gaan door. Bij een hijskraan staan twee mensen in oranje werkjassen. Over de toevoerweg tussen IJmuiden en de bouwplaats rijden auto's en busjes. In de verte steken een aantal hoge schoorstenen op.) (Beeldtekst: Verwijderen oude ijzeren damwand. Graafwerktuigen laten heuvels en langwerpige gaten verschijnen in het bouwterrein. Ook als er sneeuw ligt, werken ze gewoon door. De hijskranen gaan ook weer aan de slag. Beeldtekst: Aan- en afvoer materieel via het water. Grote schepen met vrachtwagens en graafmachines erop leggen aan bij de bouwplaats en verdwijnen weer.) (Beeldtekst: Werkzaamheden deurkas binnenhoofd. Langs de damwanden van het binnenhoofd komen schepen met materieel en machines aan. Beeldtekst: Aanbrengen buspalen kistdam (kanaalzijde). Op de kanaaloever drijft een hei-installatie holle palen de grond in.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden of facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Simulatie eindsituatie nieuwe zeesluis IJmuiden

Deze animatie schets in grote lijnen een beeld van de nieuwe zeesluis in de eindsituatie en geeft een impressie van het schutproces in de ontwerpsoftware van aannemersconsortium OpenIJ.

VOICE-OVER: Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 september 2016 het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. (Een animatie.) De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van de Rijkswaterstaat aan een nieuwe sluis die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep wordt. Daarmee wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. We bouwen de nieuwe sluis tussen de huidige sluizen in. Deze simulatie uit de ontwerpsoftware van OpenIJ laat zien hoe de nieuwe sluis eruit komt te zien en hoe het schutproces voor een schip straks in z'n werk gaat. (Een groot cruiseschip vaart de sluis in.) Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Er passeren steeds grotere en bredere schepen, met meer goederen. De aanleg van een nieuwe grote zeesluis is de meest complete maatregel om een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal te waarborgen. De grotere sluis zorgt ervoor dat er meer en grotere schepen naar de haven van Amsterdam kunnen varen. Zowel goederenschepen alsook cruiseschepen. Op die manier kan de Amsterdamse haven haar marktaandeel behouden en mogelijk zelfs uitbreiden. (Langzaam vaart het cruiseschip verder.) De nieuwe zeesluis is getij-onafhankelijk. Diepliggende schepen kunnen zo op ieder moment door de nieuwe sluis varen. Dit vermindert de wachttijd en dat maakt de havens en bedrijven van het Noordzeekanaal beter bereikbaar. (De sluis wordt geopend.) Het startsein voor de aanleg van de nieuwe grote zeesluis is dus gegeven. De nieuwe sluis is naar verwachting eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. (Het schip vaart de sluis weer uit.) Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Velsen. De bouw wordt medegefinancierd vanuit het financieringsprogramma voor trans-Europese netwerken van de Europese Unie. (Het blauw-witte cruiseschip vervolgt z'n reis, terwijl op de weg langs de sluis een gele auto staat.) STILTE (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rijkswaterstaat.nl/zeesluisijmuiden. www.facebook.com/rijkswaterstaatzeesluisijmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Wat betekent de zeesluis voor de omgeving?

In deze film geven de convenantpartners (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam), gemeente Velsen, een bewoner van het sluizencomplex en aannemersconsortium OpenIJ aan wat de aanleg van de nieuwe zeesluis voor hen betekent.

(Een man:) MANNENSTEM: Na bijna honderd jaar is de Noordersluis aan vervanging toe. Daarom bouwen we nu de grootste zeesluis ter wereld in drie jaar tijd. (Beeldtitel: De nieuwe zeesluis IJmuiden. Jaap Zeilmaker:) LEVENDIGE MUZIEK JAAP ZEILMAKER: Het belang van deze sluis is drieledig. Enerzijds het borgen van de bereikbaarheid van het Amsterdamse havenareaal. Daarnaast moet hij voldoen aan de veiligheid. En dan heb je zowel de veiligheid tegen overstromingen dus dan heb je het over een robuuste waterkering. En een tweede component is ook dat de verzilting van het Noordzeekanaal ten gevolge van de grotere sluis en het meerdere zoute water dat binnenkomt niet toe mag nemen. De rol van Rijkswaterstaat en het ministerie is dat zij beheerder zijn van het hoofdvaarwegennet. Om de functie te waarborgen, zijn wij gestart met de bouw van de nieuwe sluis. ELISABETH POST: Je ziet dat er in de wereld schaalvergroting plaatsvindt ook voor wat betreft de zeeschepen. En de sluizen die er nu zijn, zijn gewoon niet groot genoeg meer om de grootste zeeschepen door de sluis te laten gaan. Als we niks zouden doen, dan is mijn grote zorg dat de bedrijven die hier afhankelijk zijn van de toeleverantie per schip uit gaan kijken naar een andere vestigingsplaats omdat ze hier niet meer voldoende bediend worden. En hoe je het ook wendt of keert, maar je lading laten aanvoeren met een groter schip is goedkoper dan meerdere kleine schepen laten varen. Dus op het moment dat je dan elders goedkoper je kunt vestigen omdat de logistiek beter georganiseerd is, want grotere schepen, dan vertrek je. Dat zou wel de dood in de pot zijn voor deze regio. Dat is de belangrijkste reden voor de provincie Noord-Holland om mee te investeren in de komst van die nieuwe sluis. En dan ook een grotere sluis, een bredere sluis en een diepere sluis. KAJSA OLLONGREN: Met de komst van een grotere sluis geven we ook ruimte aan groei, het groeien van de bedrijven en daarmee het groeien van de werkgelegenheid. Bedrijven die actief zijn in de haven, in het hele Noordzeekanaalgebied dat zijn scheepvaartbedrijven, dat zijn scheepswerven maar het zijn ook andere bedrijven, er zit ook een groothandel bijvoorbeeld. Die werkgelegenheid is erg belangrijk. Voor hoog- tot laagopgeleid is daar ontzettend interessant werk ook in de techniek. Een heleboel mbo'ers die daar straks aan de slag gaan. Daarvoor is het belangrijk dat we die zeesluis nu vergroten. KOEN OVERTOOM: Die zeesluis is belangrijk omdat wij als haven achter de sluis liggen en dan is dat je voordeur. Dus, een voordeur moet het goed doen om uiteindelijk de haven te kunnen bereiken. Het is uiteindelijk de geografische positie van Amsterdam die erg goed is met de Rijn en de achterlandverbindingen. Die grote schepen zijn getij-afhankelijk dus afhankelijk van eb of vloed dat ze erdoorheen kunnen. En met die nieuwe sluis kunnen ze getij-onafhankelijk erdoorheen. Dat bespaart natuurlijk heel veel geld voor onze klanten, de terminals. ARJEN VERKAIK: Die haveneconomie is van belang voor IJmuiden en voor Velsen omdat IJmuiden nooit IJmuiden zou zijn geweest zonder het kanaal. Het is een en al haveneconomie. Of het nu gaat om de maakindustrie aan het kanaal of het nu gaat om de visserij of het nu gaat over de offshore ze verdienen allemaal hun brood met die haveneconomie. En door die nieuwe zeesluis bevestig je de positie van de haveneconomie van de regio Amsterdam. De regio IJmond is bijzonder, want we hebben hier hele zware industrie we hebben een haveneconomie en we hebben natuurgebied. En dat ligt allemaal op één centimeter van elkaar verwijderd. Mensen liggen hier op het strand met uitzicht op de hoogovens en de toegangsdeur van Amsterdam. Dat is IJmuiden. Dat is Rauw aan Zee. JACK TIETS: Voor onze deur wordt de grootste sluis ter wereld gebouwd en ik denk dat het een hele grote, positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid hier in de regio. En bovendien vinden we het zelf ook mooi om mee te mogen maken. Dat betekent voor mij dat ik er best trots op ben dat dat hier voor mijn deur gebeurt. Ja, en dat we dat ook mee mogen maken. En ik denk ook alle bewoners hier op het Sluizeneiland, de meeste althans die vinden dat wel heel mooi. JAAP BLOKLAND: Wat we gedaan hebben, is dat we bouwmethodieken gebruiken die we op verschillende plekken hebben gebruikt maar die combineren we nu in het bouwen van de sluis. Dat betekent dat we bestaande technieken inventief gebruiken om slim, snel en met minder hinder onze bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Het wordt de grootste zeesluis ter wereld, dat maakt het bijzonder en wat het ook bijzonder maakt, zijn de mensen met wie je die zeesluis mag maken. We hebben natuurlijk de partijen in de omgeving, gemeentes, het havenbedrijf Rijkswaterstaat, als beheerder, maar ook als onze opdrachtgever en natuurlijk intern onze eigen bedrijven die participeren in OpenIJ om dit project te bouwen, te financieren en te onderhouden gedurende 26 jaar. En dat maken we met elkaar waar. Dus iedereen die daaraan bouwt is trots dat hij daar z'n steentje aan bij mag dragen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eronder staan de logo's van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, de Port of Amsterdam, de gemeente Velsen en OpenIJ. Naast de Europese vlag staat: Medegefinancierd door de Europese Unie. De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rijkswaterstaat.nl/nieuwezeesluisijmuiden. www.facebook.com/rijkswaterstaatzeesluisijmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)