Planning en aanpak

Planning en aanpak

De aanleg van de nieuwe zeesluis is gestart in 2016. Begin 2022 is deze beschikbaar voor de scheepvaart.

Gereed: begin 2022
2020-2021 Inrichten terrein en testen
Begin 2022 Oplevering en ingebruikname zeesluis

Deze planning is onder voorbehoud.

Realisatie

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis bestaan uit:

Grondwerk

Het grootste gedeelte van het grondwerk speelde zich af in 2 fasen. In fase 1 (in 2016) hebben grondwerkzaamheden plaatsgevonden voordat de bouwwerkzaamheden aan de deurkassen en de wanden begonnen. Denk aan het afgraven van een deel van het sluizencomplex en het aanleggen van het bouweiland.

In fase 2 (vanaf 2018) vinden de grondwerkzaamheden plaats als de bouwwerkzaamheden van de nieuwe zeesluis voldoende gevorderd zijn, om de toeleidingskanalen van de nieuwe zeesluis te graven en het Middensluiseiland aan de zeezijde te ontgraven. Inmiddels is het ontgraven van de kolk van de nieuwe zeesluis afgerond.

Deurkasssen

De 2 deurkassen waar de deuren inrollen bij het schutten van de schepen, zijn aangelegd door middel van de caissonmethode. Een caisson is een betonnen constructie, die men laat zakken door grond onder de constructie weg te graven. Voor de nieuwe zeesluis betekende dit dat er 2 caissons in een bouwkuip zijn gebouwd op een hoger niveau. Op het moment dat de caissons gereed waren, zijn de betonconstructies cm voor cm afgezonken door de grond er onder weg te graven. Deze werkzaamheden vonden plaats in 2018 en 2019.

Wanden en kolk

De wanden van de nieuwe sluis bestaan voor het grootste gedeelte uit diepwanden. Waar er in het water moet worden gebouwd, wordt gebruik gemaakt van damwanden en combi-wanden. Deze werkzaamheden zijn afgerond in 2019.

Uitbaggeren sluiskolk

Op 29 juni 2020 is Cutterzuiger de Biesbosch gestart met het uitbaggeren van de sluiskolk. Sinds 4 september 2020 is de sluiskolk op diepte gebaggerd. De cutterzuiger heeft ruim 600.000 m3 zand opgebaggerd en in het sproeidepot in het Noorderbuitentoeleidingskanaal gesproeid. Met behulp van duikers werden de kolkwanden daarna schoongemaakt. Hierdoor sluit het onderwaterbeton goed aan op de wand. Met een grindlaag en gestort onderwaterbeton heeft de sluiskolk een diepte van -18 m NAP.

Deuren

De deuren voor de nieuwe sluis, in totaal 3 stuks, zijn gemaakt in Zuid-Korea. Vanuit Zuid-Korea zijn ze in het najaar van 2018 over zee vervoerd naar Nederland. In september 2020 is de 1e deur in de sluis geïnstalleerd.

Invaren eerste sluisdeur

Dinsdag 22 september 2020 is de 1e sluisdeur van de nieuwe zeesluis succesvol met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het plaatsen van de deur is in etappes verlopen. Eerst is de deur verplaatst naar de meest zuidwestelijke bolder voor het buitenhoofd. Vervolgens is de sluisdeur met grote lieren 90 graden om zijn as gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is in de volgende fase de sluisdeur afgezonken en gekoppeld aan de bovenrolwagen. Deze bovenrolwagen vormt de aandrijving van de deur. Vervolgens is de deur verder afgezonken en gekoppeld aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over een rails op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het openen en sluiten van de deur.

Blijf op de hoogte

Kijk onze pagina op Facebook voor foto's en nieuws over de laatste ontwikkelingen van dit project.