Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de steigers, remming- en geleidewerken in de Vluchthaven Tholen, bij Sluizencomplex Hansweert en bij de Kreekraksluizen.

Tussen 2021 en 2023 controleren en onderhouden we de constructies en vervangen we diverse onderdelen door duurzamer materiaal.

Zo verlengen we de levensduur met ten minste 25 jaar en houden we de objecten veilig. De werkzaamheden aan de steigers, remming- en geleidewerkern in de Vluchthaven Tholen zijn afgerond.

Wanneer

Klaar: 2023
Mei 2021 - november 2022

Demonteren, onderhouden en monteren de remming- en geleidewerken bij sluiscomplex Hansweert.

Oktober 2021 - juni 2023

Demonteren, onderhouden en terugplaatsen van remming- en geleidewerken bij de Kreekraksluizen.

2023

Totale project gereed.

Deze planning kan nog veranderen, zie nieuwsbericht.

Er wordt gewerkt aan de remming- en geleidewerken van het sluizencomplex Hansweert. In de onderstaande tabel zijn de dagen waarop buiten de reguliere werkuren gewerkt gaat worden weergegeven.

DatumWerktijden
22 augustus 2022 (reserve werkdag)06.30 uur tot 22.00 uur
17 oktober 202206.30 uur tot 22.00 uur
24 oktober 202206.30 uur tot 22.00 uur
29 oktober 2022 (reserve werkdag)06.30 uur tot 22.00 uur

Remming- en geleidewerken

Met name de beschermlaag van de remming- en geleidewerken is toe aan vernieuwing. Dit zijn de onderdelen die een schip als het ware in en uit de kolk leiden. We demonteren verschillende delen daarvan en vervoeren ze naar een externe locatie voor reparatie. Hier krijgen ze een nieuwe beschermlaag en daarna plaatsen we ze terug.

Door steeds kruislings te werken en gebruik te maken van tijdelijke geleidewerken, zorgen we dat de sluis tijdens de werkzaamheden altijd in gebruik blijft.

Damwanden, wachtplaatsen en steigers

Daarnaast conserveren we de damwanden, wachtplaatsen en steigers voor de recreatie en de scheepvaart. Dat betekent dat we ze voorzien van een nieuwe, beschermende verflaag. In sommige gevallen gaat het om de steigers in hun geheel, in andere gevallen halen we bijvoorbeeld enkel de palen eruit die in het water staan.

Ook vervangen we sommige houten onderdelen door staal: die gaan langer mee en zijn duurzamer. Om de hinder te beperken pakken we steeds maximaal 25% wachtplaatsen tegelijk aan. Zo blijft 75% beschikbaar.

De werkzaamheden gaan van start in het voorjaar van 2021 en zijn naar verwachting in 2023 gereed.

Het onderhoud aan de remming- en geleidewerken op de locaties Bergsediepsluis, Grevelingensluis, Katse Heule, Postbrug, Vlakebrug, Slaakbrug en Zandkreeksluis moet nog worden ingepland, en wordt op een nader te bepalen moment uitgevoerd.