Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Waarom

  • De steigers en remming- en geleidewerken bij Vluchthaven Tholen, Sluizencomplex Hansweert en de Kreekraksluizen bereiken het einde van hun levensduur.

  • Renovatie is noodzakelijk om de constructies veilig en betrouwbaar te houden.

  • We controleren en onderhouden de objecten en vervangen onderdelen door duurzamer materiaal.

  • Zo verlengen we de levensduur met ten minste 20 jaar.

Hoe

controleren en onderhouden van steigers en remming- en geleidewerken, vervangen van aantal onderdelen door nieuw materiaal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex Hansweert en de Kreekraksluizen zal het scheepvaartverkeer hinder ondervinden. Voor het demonteren en monteren van de remming- en geleidewerken is steeds een korte stremming nodig. De hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken, door dit in het weekend te doen en een tijdelijk remmingswerk te plaatsen bij de ingang van de sluiskolk.

De werkzaamheden aan steigers en wachtplaatsen zorgen voor een verminderde capaciteit. Schippers worden daar middels borden van op de hoogte gebracht en indien nodig naar een andere plek begeleid, waar ze wel kunnen aanleggen.

Wanneer

Klaar: 2023
Oktober 2021 - juni 2023

Demonteren, onderhouden en terugplaatsen van remming- en geleidewerken bij de Kreekraksluizen.

2023

Totale project gereed.

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's