Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Waarom

  • De wachtplaatsen en afloopvoorzieningen bij Sluizencomplex Hansweert en de remming- en geleidewerken bij de Kreekraksluizen bereiken het einde van hun levensduur.

  • Renovatie is noodzakelijk om de constructies veilig en betrouwbaar te houden.

  • We controleren en onderhouden de objecten en vervangen onderdelen door duurzamer materiaal.

  • Zo verlengen we de levensduur met ten minste 25 jaar.

Hoe

controleren en onderhouden van remming- en geleidewerken, wachtplaatsen en afloopvoorzieningen (bruggen waarmee bemanning van en aan boord van een schip kan komen), vervangen van een aantal onderdelen door nieuw, duurzamer materiaal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden aan de Kreekraksluizen zal het scheepvaartverkeer hinder ondervinden. Voor het uit- en in elkaar zetten van de remming- en geleidewerken is steeds een korte afsluiting nodig. De hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken, door dit in het weekend te doen en een tijdelijk remmingswerk te plaatsen bij de ingang van de sluiskolk.

De werkzaamheden aan de wachtplaatsen en afloopvoorzieningen van sluis Hansweert zorgen voor een verminderde capaciteit. Schippers worden met borden van op de hoogte gebracht. En als dat nodig is, naar een andere plek begeleid waar ze wel kunnen aanleggen.

Wanneer

Klaar: vierde kwartaal 2023
Oktober 2021 - juni 2023

Uit elkaar halen, onderhouden en terugplaatsen van remming- en geleidewerken bij de Kreekraksluizen

1 mei - 16 juni 2023

Nieuwe landhoofden maken voor de afloopvoorzieningen bij Sluizencomplex Hansweert

19 juni - 21 juli

Fase 1 vernieuwen afloopvoorzieningen en wachtplaatsen bij Sluizencomplex Hansweert

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning en aanpak

Nieuws

Onderliggende pagina's