Doelen en resultaten

De Prinses Marijkesluis speelt een belangrijke rol bij het keren en afvoeren van hoogwater. Om ervoor te zorgen dat de Prinses Marijkesluis in de toekomst beschikbaar en betrouwbaar blijft, is een renovatie nodig. Zo kan iedereen in de omgeving veilig blijven wonen en werken in het Betuwepand.

Functies Prinses Marijkesluis

De Prinses Marijkesluis speelt een belangrijke rol in het waterbeheer en de scheepvaart, vanwege:

  • Het keren van hoogwater (hoofdfunctie)
  • Het spuien en pompen (peilbeheer)
  • Het passeren van de scheepvaart
  • Het schutten van de scheepvaart
  • Het kruisen van wegverkeer

Wat gaan we doen?

We renoveren onder andere de sluisdeuren, het remmingwerk, bedienings- en gemaalgebouwen en behandelen scheuren in het beton van de sluiskolken en brugpijlers. We vervangen de hardware en software van de bediening en besturing van de keerschuif en de schutsluizen. Ook krijgt de keerschuif zelf een opknapbeurt. Daarnaast zorgen we ervoor dat het complex na de renovatie voldoet aan de huidige eisen voor onder andere veiligheid.

Verder werken we aan energiebesparende maatregelen door toepassing van LED, het aanbrengen van isolatieglas en gaan we voor het hergebruik van materialen.

De sluis wordt, vanwege het weinige gebruik, niet op afstand bedienbaar. De bescherming van het Betuwepand tegen hoogwater blijft gegarandeerd, omdat we geen werkzaamheden aan de waterkering verrichten tijdens het stormseizoen. Ook blijft de vaarweg beschikbaar voor de scheepvaart.

Vleermuiskasten

Tijdens de renovatie houden we rekening met de aanwezige vleermuizen. Hiervoor zijn vleermuiskasten geplaatst.