Hinder en maatregelen

Bij de renovatie aan de Prinses Marijkesluis is hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer onvermijdelijk. We doen er alles aan om deze hinder te beperken.

Hinder wegverkeer

De planning is op dit moment nog niet bekend. Daardoor weten we ook niet op welke manier we de werkzaamheden uitvoeren. Maar hinder voor het wegverkeer is bij werkzaamheden aan de brug helaas niet te voorkomen. We proberen dit wel te beperken.

We stemmen de hinder af met de wegbeheerder en andere belanghebbenden. Weggebruikers informeren we hier tijdig over.

Hinder scheepvaart

Ons uitgangspunt is dat we de vaarweg niet hoeven stremmen en het Amsterdam-Rijnkanaal tijdens de renovatie beschikbaar blijft voor de scheepvaart. Wel kan hinder ontstaan doordat we de vaarweg onder de keerschuif, tijdens het werk aan de keerschuif, (deels) moeten afsluiten. In dat geval moeten de schepen door de sluis en is sprake van een breedtebeperking, met name voor de koppelverbanden. Dit is dan een vergelijkbare situatie als met hoogwater.

We stemmen dit af met de vaarwegbeheerder en belanghebbenden. Als zij toch rekening moeten houden met hinder, dan communiceren wij dit tijdig.

Hinder en overlast omwonenden

Omwonenden kunnen enige bouwhinder en -overlast ervaren. Tijdens de voorbereidingsfase met de aannemer kiezen we zoveel mogelijk voor slimme, aangepaste werkmethodes om hinder en overlast te beperken. Mocht er toch sprake zijn van onvermijdelijke hinder of overlast, dan melden wij dit van tevoren aan de omwonenden.