Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 86 projecten gevonden.

Markermeer: opknapbeurt natuureiland Ierst

Natuureiland Ierst zakt langzaam weg. Daarom herstelt Rijkswaterstaat dit eiland in het Markermeer. Omwonenden zullen geen hinder ervaren.

Schelde-Rijnkanaal: onderhoud bruggen

Over het Schelde-Rijnkanaal liggen 5 bruggen waar vanaf 2030 groot onderhoud aan wordt uitgevoerd. Tot die tijd zijn er overbruggingsmaatregelen.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland zijn verschillende projecten gepland om de regio bereikbaar te houden. Zo renoveren en vervangen we tunnels, bruggen en viaducten.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen in Zeeland de komende jaren veel infrastructuur. Ook voeren we op verschillende wegen groot onderhoud uit.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Nederland

In Noord-Nederland zijn verschillende projecten gepland om de regio bereikbaar te houden. Zo renoveren en vervangen we tunnels, bruggen en viaducten.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen in Noord-Holland de komende jaren veel infrastructuur. Ook voeren we op verschillende wegen groot onderhoud uit.

Groot onderhoud aan wegen en vaarwegen

Nu en de komende jaren voeren we veel groot onderhoud uit. Verder renoveren of vervangen we verschillende bruggen, sluizen, tunnels en viaducten.

Waddenzee: renovatie veerdam Schiermonnikoog

In 2024 renoveren we de veerdam van Schiermonnikoog. De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Kleine Noorder IJplas: aanleg natuurvriendelijke oever

We leggen een natuurvriendelijke oever in Kleine Noorder IJplas aan. Hiermee verbeteren we de ecologische waterkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied.

Zeeland: Onderhoud slijtlagen bruggen

In 2024 en 2025 vervangen we de slijtlagen van de brug over Krammersluizen en de bruggen van de Bergse Diepsluis, de Zandkreeksluis, de Grevelingensluis.