Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.


Er zijn 83 projecten gevonden.

Maas: renovatie en vervanging installaties sluizen, stuwen, bruggen en gemalen

De aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen zijn aan renovatie toe. Daarom gaan we ze vernieuwen.

Brabant en Limburg: reinigen sifons en duikers

Sifons zijn buizen die beken met elkaar verbinden. Deze kunnen verstopt raken door slib, takken of afval. Daarom reinigen we ze.

Maas: vervangen jukken stuw Roermond

De jukken van stuw Roermond in de Maas zijn aan vervanging toe. We leggen een tijdelijk dam aan, verwijderen oude jukken en plaatsen nieuwe jukken.

Waddenzee: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Waddenzee. De waterplant is van belang voor de natuur en de waterkwaliteit.

Zuidwestelijke Delta: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Zuidwestelijke Delta, zoals het Grevelingenmeer. De waterplant is van belang voor de natuur en waterkwaliteit.

Herstelprojecten zeegras Waddenzee & Zuidwestelijke Delta

We werken aan het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. We zetten in op een blijvende terugkeer van deze waterplant in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta.

Moderniseren en in stand houden bruggen, sluizen en waterwerken Noord-Brabant en Midden-Limburg

Vernieuwen van verschillende soorten aandrijvingen, vervangen camera’s, vernieuwen geluid- en marifooninstallaties en moderniseren bediening en besturing.

Waddenzee: renovatie veerhaven Terschelling

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Terschelling zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.

IJssel: inspecties en onderhoud Molenbrug bij Kampen

Van 2022 tot 2024 voeren we noodzakelijk onderhoud uit aan de Molenbrug bij Kampen. Zo stroomt het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig door via de N764.

Grevelingen: onderhoud aan de Grevelingensluis

Om de Grevelingensluis in de toekomst veilig te houden, is onderhoud van onderdelen nodig tot eind 2023. We reviseren cilinders, buffers en draaipunten.