Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 66 projecten gevonden.

Waddenzee: renovatie veerdam Schiermonnikoog

In 2024 renoveren we de veerdam van Schiermonnikoog. De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Kleine Noorder IJplas: aanleg natuurvriendelijke oever

We leggen een natuurvriendelijke oever in Kleine Noorder IJplas aan. Hiermee verbeteren we de ecologische waterkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied.

Zeeland: Onderhoud slijtlagen bruggen

In 2024 en 2025 vervangen we de slijtlagen van de brug over Krammersluizen en de bruggen van de Bergse Diepsluis, de Zandkreeksluis, de Grevelingensluis.

Maas: herstel overlaatdam en brug bij Bosscherveld

Een deel van de overlaatdam is beschadigd. Daarna is een woonboot losgeraakt en tegen een brug dichtbij gedreven. Daarom herstellen we de overlaatdam en brug.

Lateraalkanaal: baggerwerkzaamheden Linne-Buggenum

We baggeren zand en slib uit het Lateraalkanaal. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 06.00 tot 19.00 uur. Er is weinig hinder voor de scheepvaart.

Waddenzee: renovatie veerhaven Lauwersoog

Van eind 2023 tot en met 2025 voeren we gefaseerd onderhoud uit aan de veerhaven Lauwersoog als onderdeel van het groot onderhoud aan de Waddenveerhavens.

Sluizencomplex IJmuiden: groot onderhoud

De komende jaren voeren we groot onderhoud uit op en om het sluizencomplex IJmuiden zodat het ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijft.

Oosterscheldekering: nieuwe leuning en hekwerken

We vervangen de leuning van de werkweg op de Oosterscheldekering. Ook plaatsen we hekken rond de pijlers en brengen trappen en bordessen aan.

Waddenzee: onderhoud veerhavens Texel-Den Helder

De veerhavens van Texel en Den Helder zijn toe aan vervanging. De komende jaren voeren we groot onderhoud uit.

Gietijzeren vuurtorens

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtorens behouden. Daarom onderzoeken we de oplossing per vuurtoren.