Verwerking persoonsgegevens bij zakelijk contact

Op deze pagina leest u welke gegevens we van u verwerken bij zakelijk contact, en wat we met uw gegevens doen.

Welke gegevens verwerken we van u?

Leveranciers:

 • Bankrekeningnummer
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel-nummer
 • Contactgegevens
ZZP-ers en inhuurkrachten:
 • Naam
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Duur (inhuur)contract
 • Rol- en functiebeschrijving of opdrachtbeschrijving
 • Gebruikersnamen en IP-adressen
Zakelijke partners bij Aanleg en Onderhoud:
 • Naam
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Kamer van Koophandel-nummer

Waarom verwerken wij deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens in het kader van zijn taak als opdrachtgever of afnemer van producten en diensten.

Wat doen we met uw gegevens?

Leveranciers, zzp'ers en inhuurkrachten

Uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van de opdracht waarvoor u bent ingehuurd, voor het voldoen van (loon)betalingen en voor het bewaken van gemaakte contractafspraken.

Beveiliging

Rijkswaterstaat is een overheidsorganisatie. Zowel burgers als medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat onze missie gewaarborgd kan worden en dat wij daarom alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen die deze waarborg kunnen garanderen. Daarom monitoren we wie er gebruik maakt van onze netwerken en systemen. 

Daarmee kunnen we dreiging van kwaadwillenden op tijd herkennen. Dat betekent in de praktijk dat er van u gebruikersnamen, e-mailadressen en IP-adressen bekend zijn als u als zakelijk partner, in welke hoedanigheid ook, gebruik maakt van onze netwerken en systemen.

Contractmanagement bij aanleg en onderhoud

We maken gebruik van marktpartijen bij aanleg en onderhoud van de rijks(vaar)wegen, bruggen, sluizen en andere objecten in ons beheer. Dat betekent dat wij toezicht houden op het naleven van deze contracten en daarvoor contactpersonen moeten kunnen benaderen. Het gebruik van de persoonsgegevens wordt vastgelegd in het contract.