Verwerking persoonsgegevens bij scheepvaartverkeer

Op deze pagina leest u welke gegevens we van u verwerken voor scheepvaartverkeersmanagement, en wat we met uw gegevens doen.

Welke gegevens verwerken we van u?

Voor het verkeersmanagement op rijksvaarwegen verwerken wij informatie van zogenaamde doelgroepschepen. Dat betreft AIS-plichtige schepen en meldplichtige schepen ten aanzien van containervervoer en gevaarlijke stoffen. Bij sluispassages betreft het informatie over lading, positie en identificatie.

Lading

 • Aantal personen aan boord
 • Diepgang
 • Ladinggegevens
 • Blauwe kegels
 • Laadvermogen

Positie

 • Positie schip
 • Snelheid over de grond
 • Koers
 • Tijd elektronische positiebepaling
 • ETA
 • Vaarstatus
 • Herkomst
 • Bestemming
 • Referentiepunt PI op schip

Identificerende gegevens

 • Persoonsnaam en -namen
 • NAW
 • E-mailadres
 • Camerabeelden
 • Marifoon
 • Scheepsnaam
 • Scheepsidentificatie
 • Afmetingen schip
 • MMSI nummer

Voor overige schippers is het verstrekken van scheepvaartverkeersinformatie, dan wel via een door Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde applicatie, website of mobiele app over het algemeen vrijwillig.

 • E-mailadres

Waarom verwerken wij deze gegevens?

 • Volgens de Scheepvaartverkeerswet heeft Rijkswaterstaat de taak en de bevoegdheid om zorg te dragen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op rijksvaarwegen. Daarnaast verplicht het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen Scheepvaart (Bmgs) Rijkswaterstaat om River Information Services (RIS) toe te passen. Deze bestaan uit geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart, inclusief technisch haalbare koppelingen met andere vervoerswijzen. AIS maakt deel uit van RIS.
 • De Scheepvaartverkeerswet en de voorwaarden in het Bmgs bepalen hoe Rijkswaterstaat om moet gaan met de persoonlijke gegevens.

Wat doen we met uw gegevens?

Scheepvaartverkeersmanagement

Rijkswaterstaat gebruikt persoonlijke gegevens om de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer te waarborgen, door het dagelijks volgen, beïnvloeden en informeren van het verkeer. Dit noemen we het operationeel proces en uit zich in de volgende diensten:

 • Verkeersbegeleiding en mobiele verkeersregeling
 • Planning voor bruggen en sluizen
 • Bediening van bruggen en sluizen
 • Operationeel netwerkmanagement
 • Nautisch beheer
 • Incident Management
 • Nautisch gebonden handhaving
 • Leveren Scheepvaart berichtgeving

Monitoring, analyse en advies

Ook gebruiken we gegevens voor het continu monitoren, analyseren en adviseren. Hiermee creëren we inzicht in het functioneren van het operationeel proces. Zo kunnen we verbeteringen aanbrengen.

Delen van gegevens

Rijkswaterstaat is niet de enige vaarwegbeheerder. Ook provincies en gemeenten hebben deze taak op kleinere waterwegen. Gezamenlijk beheren we het gehele vaarwegnetwerk. Voor een goede uitvoering van scheepvaartverkeersmanagement deelt Rijkswaterstaat daarom gegevens met deze partijen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Voor verkeersbegeleiding is de opslag van AIS-gegevens niet noodzakelijk. Voor sommige doelen (zoals ligplaatsbeheer) worden (delen van) AIS-datasets wél opgeslagen en bewaard. Ook voor monitoring- en analysedoeleinden is het nodig datasets te bewaren.