Verwerking persoonsgegevens bij overig contact

Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we van u verwerken wanneer u een vergunning aanvraagt, een schadeclaim indient, contact opneemt met Rijkswaterstaat, of zelf schade veroorzaakt aan een rijks(vaar)weg.

Welke gegevens verwerken we van u?

Als aanvrager van een vergunning of indiener van een schadeclaim

Als u zichzelf meldt bij ons voor het aanvragen van een vergunning of het indienen van een schadeclaim hebben, wij bijzondere persoonsgegevens nodig voor een goede verwerking van de aanvraag of claim.

Van aanvragers van vergunningen

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandelnummer
 • Bankrekeningnummer (bedrijven)
 • Kenteken
 • Rijbewijs/Vaarbewijs
 • BSN-nummer
 • Bewijs van Identificatie
 • Perceelgegevens
 • Bedrijfsgegevens

Van indieners van schadeclaims

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Verzekeringsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Toedracht

Als u contact opneemt met Rijkswaterstaat

 • Contactgegevens

Als u zelf schade veroorzaakt aan een rijks(vaar)weg

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Verzekeringsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Toedracht

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Als aanvrager van een vergunning of indiener van een schadeclaim

Schadeclaims
Het is onze publieke taak om te zorgen voor een goed onderhouden (vaar)weg. Als u door nalatigheid schade aan uw voertuig of vaartuig heeft, moeten we uw schadeclaim in behandeling nemen en bepalen of wij daarvoor aansprakelijk zijn.

Vergunningsaanvraag
Rijkswaterstaat is als beheerder van rijks(vaar)wegen ook verantwoordelijk voor het toestaan of afwijzen van activiteiten op en langs deze (vaar)wegen. Voor de verplichte vergunningsprocedure hebben wij de gegevens nodig.

Als u contact opneemt met Rijkswaterstaat
Wij willen toegankelijk zijn voor alle inwoners van Nederland die een vraag willen stellen of informatie willen opvragen. Voor het voldoen aan deze verzoeken hebben we contactgegevens nodig.

Als u zelf schade veroorzaakt aan de rijks(vaar)weg
Het is onze taak om te zorgen voor een goed onderhouden (vaar)weg. Wij hebben daarom het recht om schade veroorzaakt door derden te verhalen.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren taak

Als aanvrager van een vergunning of indiener van een schadeclaim
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw vergunningsaanvraag of schadeclaim. De gegevens hebben we nodig om dit zorgvuldig te doen en om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Als u contact opneemt met Rijkswaterstaat
Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek en om u te benaderen voor een tevredenheidsonderzoek naar aanleiding van uw vraag of verzoek.

Als u zelf schade veroorzaakt aan de rijks(vaar)weg
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verhalen van de veroorzaakte schade.

Delen van gegevens

Bij een vergunningsaanvraag
Het kan zijn dat een vergunningsaanvraag niet alleen bij Rijkswaterstaat moet worden gedaan, maar ook bij een andere overheid zoals een provincie of gemeente. In dat geval delen we uw gegevens met die andere overheid.

Als u contact opneemt met Rijkswaterstaat
Uw gegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van Rijkswaterstaat die uw vraag of verzoek kunnen beantwoorden. Wanneer uw vraag bij een ander ministerie of een provincie thuishoort, sturen we uw melding inclusief contactgegevens naar het algemene contactpunt van de Rijksoverheid of de provincie die het betreft.

In alle andere gevallen verzoeken we u om zelf contact op te nemen. Daarnaast delen we uw contactgegevens met een extern bureau dat voor ons het tevredenheidsonderzoek uitvoert. Zij gebruiken deze alleen om u eenmalig te benaderen voor deelname naar aanleiding van uw vraag of verzoek.

Bij een schadeclaim of als u zelf schade hebt veroorzaakt
Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van de afhandeling van het schadegeval mogelijk gedeeld met de politie en uw verzekeraar. Binnen Rijkswaterstaat hebben alleen de medewerkers die de schadegevallen behandelen toegang tot deze gegevens.