Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefonisch contact opnemen

Voor meldingen van schade aan of voorwerpen/dieren op de weg:

  • 0800 - 8002

Voor contact met een medewerker op locatie Middelburg:

  • 088 - 797 46 00

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Rijkswaterstaat Zee en Delta is sterk verankerd in land en water en is dé verbindende factor in Zeeuwse (vaar-)wegen en op de Noordzee.

Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur.

Het onderdeel Zee en Delta van Rijkswaterstaat borgt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal is dit organisatieonderdeel gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee. Ook beheert Rijkswaterstaat Zee en Delta de wereldberoemde deltawerken om Nederland tegen het water te beschermen.