Verkeersmanagementcentrale Zuid-Nederland

Verkeersmanagementcentrale Zuid-Nederland

#

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

De verkeersmanagementcentrale regelt het verkeer op alle rijkswegen in de regio. Ook verzorgt de centrale de incidentmeldingen op de provinciale wegen in de regio. Daarnaast bedient en bewaakt de centrale op afstand tunnels en bruggen.

Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de centrale een leidende rol. De centrale kan wegen laten afzetten, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg. De verkeerscentrale stuurt ook de weginspecteurs aan.

In de regionale verkeerscentrale Zuid-Nederland is ook een innovatieruimte met 2 bediendesks gevestigd. Dit is een testomgeving die Rijkswaterstaat samen met marktpartijen, overheidsinstanties en kennisinstellingen gebruikt om te werken aan slimme verkeersmanagementoplossingen.