Verkeerscentrale Noordwest-Nederland

Verkeerscentrale Noordwest-Nederland

#

Amsterdamseweg 25
1981 LE Velsen Zuid

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Langs het Noordzeekanaal in Velsen-Zuid in Noord-Holland staat sinds 1996 de verkeerscentrale Noord-West Nederland. De centrale heet 'De Wijde Blik'. In deze verkeerscentrale komt de informatie van de verkeerssignalering, dynamische route-informatiepanelen, toerittdoseringen, wisselbewegwijzering en incidentmanagementcamera’s samen.

Medewerkers houden dagelijks toezicht op de actuele verkeersafwikkeling, geven verkeersinformatie aan het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht, overleggen bij (grote) omleidingen met het Verkeerscentrum Nederland en nemen zo nodig maatregelen bij files, werkwerkzaamheden en ongevallen of calamiteiten. Daarnaast worden er vanuit de verkeerscentrale diverse bruggen en tunnels bediend.