NOVA

NOVA

NOVA zorgt voor nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van inhoud, werkwijzen en organisatie.

NOVA moet Rijkswaterstaat wendbaarder en flexibeler maken, door sneller en gerichter in te spelen op interne en externe uitdagingen en ontwikkelingen. Verkenning van netwerkanalysemogelijkheden, opdracht gestuurd werken, informeel leren en blockchain behoren daar onder andere toe. Het organisatieonderdeel signaleert niet alleen nieuwe ontwikkelingen in de rest van de maatschappij, maar ook de knelpunten en uitdagingen.

We zoeken samen met andere organisaties en specialisten naar nieuwe vormen van samenwerken, manieren om bestaande netwerken te versterken, om dialoog te faciliteren of zelf aan te gaan. Daarnaast zijn we een onafhankelijke thuisbasis voor allianties, programma’s en eenheden, zoals de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), Duurzaamheid en Leefomgeving (DuLo), Programma Vervanging en Renovatie, Vrachtwagenheffing, Nationaal Wegenbestand (NWB) en Neerlands diep.

Adres