Jaap Graveland

Natuur beschermen en kennis overdragen zijn mijn grootste passies. Als kind al was ik altijd buiten. Met emmer en schepnet zwierf ik langs het water in de wijk en in de polder.

Nu ben ik voorzitter van een regionale natuurwerkgroep en zit ik met boeren in het bestuur van een stichting om 2.250 ha natuur met agrarisch medegebruik te beheren. Ik doe vogeltellingen, organiseer excursies en schrijf columns en artikelen over de natuur, die ik publiceer op sociale media.

Drive

We hechten meer waarde aan natuur naarmate we er meer over weten. We weten meer, als we erover leren. En leren meer als we erover horen. Dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen. En dat is ook mijn drive bij Rijkswaterstaat: relevante informatie en gegevens beschikbaar maken, zodat we onze wateren en leefomgeving zo goed mogelijk kunnen beheren.

Doen waar we goed in zijn

Ik zet me daarbij in voor het ontwikkelen van gegevensstandaarden. Standaarden lijken belemmerend, maar geven juist vrijheid. Jaren terug las ik een discussie tussen een controller en een kunstenaar. Moraal van dat verhaal: juist door de regels van de controller heeft de kunstenaar tijd en geld om te doen waarin hij goed is: mooie dingen maken.

Door te werken met gegevensstandaarden verspillen we minder tijd aan dubbel werk, overbodige uitleg en fouten corrigeren

Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat: als we waar het kan, werken met gegevensstandaarden verspillen we minder tijd aan dubbel werk, overbodige uitleg en fouten corrigeren. En kunnen ook wij doen waar we goed in zijn: samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Datakwaliteit

Een voorbeeld van zo’n gegevensstandaard is het Rijkswaterstaat datakwaliteitsstelsel, dat ik mee heb helpen ontwikkelen. We gebruiken het om gegevenseisen te formuleren en datakwaliteit te beoordelen en rapporteren. Ik vertel er graag meer over in mijn blogs.


Blogs van Jaap Graveland