Nieuwsbericht

Wilhelminanakanaal: onderhoud oevers Tilburg, Hilvarenbeek en Oirschot duurt langer

Gepubliceerd op: 30 mei 2024, 10.43 uur

Het onderhoud aan de oevers van het Wilhelminakanaal ter hoogte van Tilburg, Hilvarenbeek en Oirschot duurt langer dan gepland. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in april 2024 zijn afgerond. De verwachte einddatum is nu juli 2024.

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemerscombinatie Hakkers-Beens in juli 2023 begonnen met onderhoud aan de genoemde oevers. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van damwanden aan voornamelijk de westelijke oever van het kanaal, het aanbrengen van fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) en het vervangen van de wrijfgording (een balk die de damwand verstevigt).

Afgeronde werkzaamheden Wilhelminakanaal

Een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden is inmiddels afgerond. Zo zijn alle FUP’s aangebracht, waardoor dieren het kanaal makkelijker kunnen betreden en verlaten. Ook is de wrijfgording vervangen. Daarnaast is het vervangen van de damwanden bij Tilburg afgerond.

Uitloop werkzaamheden

Op het traject tussen Hilvarenbeek en Oirschot is de aannemer nog bezig met het vervangen van de damwanden. Dit duurt langer dan verwacht, omdat de bestaande damwanden van slechtere kwaliteit bleken te zijn dan verwacht. Hierdoor zijn ze moeilijk te verwijderen. Inmiddels is het probleem onder controle.

De bestaande damwanden worden verwijderd met een speciaal ontworpen materieelstuk. Hiermee worden de damwanden op een (lager) sterker punt getrokken, zodat ze niet voortdurend afbreken. Gevolg is wel dat de onderhoudswerkzaamheden uitlopen. We verwachten dat het werk in juli 2024 is afgerond.

Beheer en onderhoud vaarwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Samen met anderen zorgen we voor het beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen.

Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.