Werkzaamheden

Werk aan strand van Texel Zuidwest afgerond

Gepubliceerd op: 24 mei 2024, 10.28 uur

Rijkswaterstaat is klaar met de werkzaamheden op het strand van Texel Zuidwest. Het strand tussen strandpaal 9 en 12 is in maart en april 2024 aangevuld met 810.000 m3 zand uit de Noordzee. Dit zand is nodig om de kust op zijn plaats te houden, zodat Texel beschermd blijft tegen de zee en het eiland niet kleiner wordt.

Aan de zuidwestkant van Texel slijt de kust altijd sterk. Dat komt door een combinatie van wind, golven en stroming. Het zand dat van het strand en de duinen is afgeslagen, spoelt vervolgens weg naar zee via het Molengat, een geul vlak langs de kust van Texel Zuidwest.

Zonder kustonderhoud zou het eiland aan deze kant steeds meer terrein verliezen aan de zee.

Kust van Texel weer op sterkte

We voeren regelmatig onderhoud uit aan de kust van Texel. Van september 2022 tot en met april 2023 brachten baggerschepen al 2,5 miljoen m3 zand naar het strand tussen paal 14 en 22 en tussen paal 25 en 28.

De afgelopen periode kwam hier nog eens 810.000 m3 zand bij tussen paal 9 en 12. Door al dit extra zand kunnen het strand en de duinen van Texel er voorlopig weer een aantal jaar tegen.

Waarom dit kustonderhoud belangrijk is voor bewoners en bezoekers van het eiland, is te lezen in dit nieuwsbericht.

Zand uit de Noordzee

Het zand voor de strandsuppletie op Texel komt van de Noordzeebodem, op 10 tot 12 km uit de kust. Speciale baggerschepen, ‘sleephopperzuigers’, zuigen dit op van de zeebodem. Het schip brengt dit vervolgens naar de kust en spuit dit via een buis op het strand. Hier spreiden we het zand met bulldozers en shovels verder uit.

Met hulp van de natuur

Vanaf het strand kan het zand de duinen in waaien, die beschermen het eiland tegen de zee. Zo wordt de kust met hulp van de natuurlijke elementen op zijn plaats gehouden. Het doorstuivende zand maakt het duingebied robuuster en is ook goed voor de ontwikkeling van de natuur.

Toekomst Texel Zuidwest

De zuidwestkust van Texel is een bijzonder gebied. Sinds het ontstaan van Texel in de 12e eeuw zijn de duinen en het strand hier op natuurlijke wijze meerdere kilometers richting zee uitgebouwd en is een waardevol natuurgebied ontstaan waar veel zeldzame planten en dieren leven.

Om ook in de toekomst de waarde van het gebied voor waterveiligheid, natuur, recreatie, lokale economie en medegebruik te behouden en waar mogelijk te versterken, wordt in het project Variantenstudie kustdynamiek Texel zuidwest door Gemeente Texel, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier gezamenlijk onderzocht op welke manier het kustgebied het beste onderhouden kan worden.