Nieuwsbericht

Stand van zaken overlaatdam Bosscherveld

Gepubliceerd op: 18 april 2024, 13.58 uur - Laatste update: 23 april 2024, 09.03 uur

Afgelopen maanden is er veel werk verzet in de overlaat Bosscherveld, waar begin januari 2024 schade ontstond aan de overlaatdam. De herstelwerkzaamheden gaan nog volop door.

Diverse aannemers gaan vanaf eind april 2024 aan de slag met het herstel van de overlaat. In 2025 wordt er gestart met de aanleg van de definitieve brug en vervolgens met het herstel van de Stuwweg.

Herstel van de overlaat

Om de overlaat te herstellen is het allereerst van belang, om een veilige woon- werksituatie te creëren. Er is voldoende werkruimte nodig voor het grote drijvend materieel dat wordt ingezet om de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Eind april 2024 worden allereerst enkele meerstoelen (grote betonnen palen) verplaatst, om de invaart voor werkschepen makkelijker te maken. Ook verplaatsen we tijdelijk enkele woonboten. Samen kijken we naar de mogelijkheden van een tijdelijke andere ligplaats, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de huidige ligplaats. 

Hierover zijn gesprekken met de woonbootbewoners en -eigenaren gevoerd. We beseffen dat deze tijdelijke verplaatsing een flinke impact kan hebben en we proberen de hinder voor de woonbooteigenaren en -bewoners zo klein mogelijk te laten zijn.

Nieuwe overlaatdam

Vervolgens richt de aannemer een werkterrein in en kan gestart worden met het opruimen van de zwaar beschadigde overlaat en de aanleg van de nieuwe overlaatdam. De nieuwe overlaatdam wordt robuuster uitgevoerd dan de oude overlaatdam. Er worden zogeheten combi-damwanden in de bodem getrild.

Daarnaast wordt de overlaatdam verstevigd met nieuwe steunruggen en steenbestorting. Deze werkzaamheden gaan geluids- en trillingshinder veroorzaken en hierover is voortdurend contact met bewoners en omwonenden.

De nieuwe overlaatdam zal uiterlijk eind 2024 klaar zijn. We streven er echter naar de dam al eerder klaar te hebben, namelijk bij de start van het hoogwaterseizoen in oktober 2024.

Definitieve brug

Nadat de nieuwe overlaatdam klaar is, wordt er gestart met de aanleg van de definitieve brug. Vervolgens met het herstel van de Stuwweg. In de loop van 2025 zijn deze werkzaamheden gereed.

Meer informatie Overlaatdam

Meer informatie over de vorderingen van de Overlaatdam vindt u op de projectpagina Onderhoud Maas en kanalen in Noord-Brabant en Limburg. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.