Werkzaamheden

Prins Willem-Alexandersluis afgesloten; 28 februari - 4 maart 2025

Gepubliceerd op: 5 maart 2024, 11.07 uur - Laatste update: 5 maart 2024, 14.59 uur

Verschillende onderdelen van de Prins Willem-Alexandersluis in Amsterdam naderen het einde van hun levensduur. Er staat daarom een grootscheepse opknapbeurt op het programma. In 2025 starten de werkzaamheden.

Deze hebben op verschillende momenten forse hinder voor de scheepvaart tot gevolg. De 1e volledige stremming voor de scheepvaart vindt plaats van 28 februari 00.00 uur tot 4 maart 2025 23.59 uur.

Bij slechte weersomstandigheden worden deze werkzaamheden verplaatst naar de periode van 7 maart 2025 tot 11 maart 2025. De afsluiting leidt tot forse hinder voor de scheepvaart:

  • Schepen tot 95 m kunnen door de Oranjesluizen.
  • Schepen met een lengte van 95 tot 110 m kunnen bij voldoende waterstand omvaren via de IJssel.
  • Voor schepen langer dan 110 m is geen omvaarroute beschikbaar.

In de voorbereidingen van de stremming is de scheepvaartsector zo goed mogelijk meegenomen. De keuze voor deze periode is mede tot stand gekomen met input van de sector. Het is een relatief rustige periode en de sector kan tijdig meedenken over alternatieven en maatwerkoplossingen. De scheepvaart is ook geïnformeerd via een BAS-bericht en via de website Vaarweginformatie.

Vervanging en vernieuwing sluis

Gedurende de afsluiting worden onderdelen van de sluis vervangen en vernieuwd, om de doorstroming en veiligheid voor de scheepvaart te verbeteren en de sluis toekomstbestendig te maken. De stremming is noodzakelijk voor een deurwissel. Gelijktijdig testen we de droogzetschotten en het losmaken van de glijbaan waarover de sluisdeur beweegt.

Naar verwachting volgen in 2027 en 2028 nog een aantal stremmingsperiodes. De planning hiervoor is nog niet bekend. De stremminsperioden worden in nauw overleg met de scheepvaart en andere betrokken partijen vastgesteld.

Vervanging en renovatie

We werken de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 1950 en 1960. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Meer informatie Prins Willem-Alexandersluis

Kijk voor meer informatie op de projectpagina IJ: vervanging en renovatie Prins Willem-Alexandersluis. Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.