Nieuwsbericht

Start losmaken woonboot en aanleg tijdelijke brug bij Bosscherveld

Gepubliceerd op: 21 februari 2024, 16.52 uur - Laatste update: 23 februari 2024, 11.54 uur

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen weken veel werk verzet in de overlaat bij Maastricht. Al snel na de beschadiging aan de overlaatdam begin januari 2024 is er een eerste nooddam aangelegd die het sterk stromende water van de Maas moest afzwakken.

Op die manier werd het mogelijk om dicht tegen deĀ overlaatdam een tweede nooddam te bouwen. Hierdoor kon het waterpeil in de overlaat weer gereguleerd worden.

De woonboten drijven weer en meerdere bewoners zijn terug naar hun huis. Voor hen is nu dagelijks een veerpont beschikbaar in afwachting van de aanleg van een tijdelijke brug. Met de aanleg daarvan hopen we over enkele weken te kunnen starten.

Wegnemen instortingsgevaar

De komende 2 weken richten wij ons op de vastzittende woonboot onder de brug bij de Stuwweg. Om deze veilig los te krijgen, moeten we eerst de brug stabiliseren om instortingsgevaar te voorkomen. Een grote kraan legt daarom op dit moment stalen liggers over de brug heen. Daardoor kan de brug niet meer instorten.

Met speciale meetpunten op de pijlers van de brug controleren we na het aanbrengen van de liggers continu of de brug inderdaad niet meer in beweging komt. Zo zorgen we voor een veilige werkomgeving.

Woonboot op de kant

Als de brug stabiel is, starten we begin volgende week met het voorzichtig wegslepen van de vastzittende woonboot. Met lieren vanaf de westoever proberen we de woonboot zorgvuldig verder onder de brug uit te trekken. Mogelijk worden ook luchtkussens ingezet om de boot wat vlotter van zijn plaats te krijgen.

Parallel aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden, maken we ook een plan voor een tijdelijke brug. De komst van een tijdelijke brug is nodig om de bewoners weer vlot van en naar hun huizen te laten gaan. Tot die tijd maakt men gebruik van een veerpont. In de tweede helft van maart start de aanleg van de tijdelijke brug.

Oevers

Ook wordt er nog gewerkt aan het repareren en verstevigen van de oostelijke oever. Deze is door het hoge water begin januari 2024 beschadigd. Bij de hoogwatergolfjes later in januari en februari is er nog wat grond afgekalfd. We verwachten deze werkzaamheden volgende week af te ronden, zodat dit deel van de oever er weer netjes bij ligt.

Veel in een klein gebied

We voeren kortom veel werkzaamheden tegelijkertijd uit in een redelijk klein gebied. Dat vraagt de nodige uitdaging voor het inrichten van het werkterrein en de aanvoer van materiaal en materieel.

De aanvoer van zwaar materieel over de nabij gelegen Jojobrug is niet mogelijk. Dat maakt dat we in nauwe samenwerking met de gemeente en opdrachtpartners andere veilige aanvoerroutes kiezen om het werk uit te voeren. Dit in goed overleg met de bewoners.

Op de proef gesteld

Het is algemeen bekend dat de Maas sterk wisselende afvoeren kan laten zien in de wintermaanden.

Onze werkzaamheden in de overlaat werden dan ook meerdere keren behoorlijk op de proef gesteld, omdat we in januari en februari te maken hadden met veel neerslag en een grillige afvoer van de Maas. De planning stond onder druk en ook de veerpont moest tijdelijk uit de vaart gehaald worden.