Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt vast onderhoud Zeeuwse rijkswegen aan Mourik Infra BV

Gepubliceerd op: 16 februari 2024, 09.31 uur - Laatste update: 16 februari 2024, 11.48 uur

Rijkswaterstaat heeft het vast onderhoud aan de Zeeuwse rijkswegen gegund aan Mourik Infra BV. Vanaf 1 maart 2024 zal de opdrachtnemer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de snelweg A58 en de rijkswegen N57, N59 en N61.

De werkzaamheden waar het om gaat zijn onder andere onderhoud aan asfalt en viaducten en het maaien van bermen. Een van de doorslaggevende criteria in de gunning was de planbaarheid van werkzaamheden, met als doel hinder te beperken waar mogelijk.

Onderhoud Zeeuwse rijkswegen

We besteden het vast onderhoud aan de A58, N57, N59 en N61 periodiek aan via een onderhoudscontract. De werkzaamheden die vallen onder vast onderhoud zijn onder andere het repareren van asfaltschades, onderhoud van verzorgingsplaatsen, het maaien van bermen en het reinigen van de hemelwaterafvoeren.

Binnen dit contract vallen naast het vast onderhoud, ook herstel van schades en ondersteuning bij ongevallen en calamiteiten op het hoofdwegennet.

Samen aan de knoppen

Het gegunde contract voor het onderhoud aan de Zeeuwse rijkswegen is een zogeheten basisonderhoudscontract. Met het basisonderhoudscontract wordt volop gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de opdrachtnemer, en wordt er meer data gedreven gewerkt.

François Lebeau, projectleider bij Mourik Infra BV: ‘De data die we verzamelen gaan we gebruiken om gericht adviezen te geven voor optimalisatie. Op die manier denken we ook tactisch mee over het vaste onderhoud.’

In het eerste uitvoeringsjaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract uitgevoerd. De onderhoudsregimes worden na het eerste onderhoudsjaar geanalyseerd, besproken en waar mogelijk geoptimaliseerd. De cyclus van analyse en optimalisatie helpt om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden.

Projectmanager Marcel Ideler van Rijkswaterstaat: ’Het is een mooie stap vooruit om samen aan de knoppen te zitten van het onderhoud aan de Zeeuwse rijkswegen. Met deze contractvorm is er veel flexibiliteit om inzichten en suggesties van onze opdrachtnemer door te voeren. Zo kunnen we samen de wegen in een goede staat houden. Ik kijk enorm uit naar deze samenwerking.’

Gunning en samenwerking

De Zeeuwse rijkswegen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van de provincie. Om die reden is de planbaarheid van werkzaamheden een belangrijk criterium geweest binnen deze aanbesteding.

Een ander criterium was de wijze van samenwerking. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar, met een optie om nog 2 keer met een jaar te verlengen. De opdracht heeft een waarde van zo’n 38 miljoen euro.