Nieuwsbericht

Aankondiging marktconsultatie beheer, actualisatie en vernieuwing strategische verkeer – en vervoermodellen Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 5 februari 2024 - Laatste update: 12 februari 2024, 08:50

Verkeer- en vervoermodellen staan aan de basis van veel beleidsanalyses, verkeerskundige verkenningen en planuitwerkingen voor projecten op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor in Nederland.

Doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te informeren over het concept werkprogramma van 2024 en 2025, hierover een eerste gedachtewisseling met elkaar te hebben en eventuele suggesties van marktpartijen met betrekking tot de inhoud van het werkprogramma en de wijze van samenwerken met elkaar op te halen.

Rijkswaterstaat vindt samenwerking met de markt zeer belangrijk om daarmee de benodigde resultaten te kunnen behalen binnen randvoorwaarden voor de beschikbare middelen, kwaliteit en beheersing van risico’s.

Marktconsultatie 18 maart 2024

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een marktconsultatiedocument opgesteld met meer informatie over de doelen van de marktconsultatie, de contouren van het werkprogramma en de aanpak van de consultatie en het proces dat Rijkswaterstaat hier voor ogen heeft. Het document is een uitnodiging voor marktpartijen en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze marktconsultatie.

Voor belangstellenden is meer informatie over de marktconsulatie te vinden op TenderNed. In dit stuk treft u ook praktische informatie hoe u zich kunt aanmelden. Voor meer algemene informatie over het modelleninstrumentarium zie de pagina Modellen en applicaties.

Datum en tijd van de marktconsultatie:

18 maart 2024 09.15 (inloop) - 13:00 uur, Locatie: vergadercentrum Vredenburg – Vredenburg 19 Utrecht

Belang van vernieuwing

Het is belangrijk dat verkeer en vervoermodellen ook in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het genereren van de informatie die nodig is voor beleid en uitvoering. Om dit te borgen wordt jaarlijks in beeld gebracht welke informatiebehoefte beleid en uitvoering hebben en wat dat betekent voor de modellen.

In samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen worden de kansen voor innovaties opgepakt.

Belang van actualisatie

De verkeer- en vervoermodellen worden periodiek geactualiseerd. Dit betreft de basisinformatie die in het model wordt gebruikt en de uitgangspunten die bij toepassing van de modellen worden gehanteerd.

Jaarlijks verschijnt een geactualiseerde versie van de referentieprognoses met de modellen NRM/LMS, te herkennen aan het jaartal - bijvoorbeeld NRM/LMS referentieprognoses 2021.

Het actueel houden van de referentieprognoses is niet alleen belangrijk vanwege de informatiebehoefte van de gebruikers van de modellen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, ProRail, het PBL, andere overheden etc. maar ook ten behoeve van de onderbouwing van besluiten van de Minister met betrekking tot uitbreiding van de weg - of spoorwegcapaciteit.