Jaarlijkse prognoses

Het is belangrijk dat we ons nu én in de toekomst snel en veilig kunnen verplaatsen over het wegen- en spoorwegennet en dat we een gezonde omgeving en voldoende groen behouden.

Daarom is het van belang dat we de juiste (beleids)maatregelen nemen. Daarvoor hebben we inzicht nodig in toekomstige ontwikkelingen. Dit noemen we prognoses.

Welke prognoses maken we?

Rijkswaterstaat en ProRail maken ieder jaar prognoses die inzicht geven in de ontwikkelingen van het verkeer en het vervoer in Nederland. Hoeveel voertuigen rijden er bijvoorbeeld in 2040 in Nederland? Waar ontstaan files? Hoeveel reizigers maken gebruik van het openbaar vervoer? Wat zijn de effecten daarvan op onze infrastructuur, de bereikbaarheid, veiligheid en het milieu?

Lees meer over de belangrijkste prognoses.

Hoe maken we de prognoses?

Om prognoses te maken, gebruiken we verkeers- en vervoermodellen. Deze modellen houden rekening met allerlei ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het verkeer. Denk hierbij aan de bevolkingsgroei, economie, werkgelegenheid, inkomen, energieprijzen en technologie.

Lees meer over het maken van de prognoses.

Waarvoor gebruiken we de prognoses?

Prognoses helpen ons bij het nemen van de juiste (beleids)maatregelen. We delen deze informatie ook met andere organisaties en overheden, zodat zij dit kunnen gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen over verkeer en vervoer. De informatie helpt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bijvoorbeeld bij het besluiten aan welke wegen en spoorverbindingen we de komende jaren gaan werken.

Lees meer over het gebruik van de prognoses.

Vragen over de verkeers- en vervoerprognoses

Heeft u vragen? Dan kunt u ook contact opnemen via het contactformulier Steunpunt verkeersprognoses.