Nieuwsbericht

Terugblik hoogwater Marken januari 2024

Gepubliceerd op: 26 januari 2024, 11.28 uur

De dijk op Marken heeft de hoogwaterperiode goed doorstaan. Kort na de jaarwisseling steeg het water in het Markermeer. We hebben op verzoek van de veiligheidsregio besloten vanaf donderdagavond 4 januari 2024 dijkwachten in te zetten, om de dijk in de gaten te houden. Marken is niet in gevaar geweest.

Door aanhoudende regen, toestroom vanuit rivieren en flinke wind stond het waterpeil in het Markermeer een korte periode zeer hoog. Ook waren er onder de bewoners van Marken zorgen over het deel van de dijk aan de Zuidkade. Uit voorzorg liepen er daarom dag en nacht dijkwachten rond die de dijk in de gaten hielden.

Zorgen over de veiligheid dijk op Marken

‘Op donderdag 4 en vrijdag 5 januari 2024 is het water op geen enkel moment zo hoog geweest dat we normaal gesproken dijkwachten inzetten. De waarschuwingswaarden zijn niet bereikt. Marken is niet in gevaar geweest’, vertelt Hans Lely van Rijkswaterstaat.

‘Toch hoorden we dat er onder de inwoners zorgen waren over de veiligheid. Op verzoek van de veiligheidsregio hebben we daarom besloten uit voorzorg dijkwachten in te zetten. Hierdoor hoopten we de gevoelens van onveiligheid weg te nemen.’

Tijdens deze rondes van de dijkwachten zijn er geen afwijkingen geconstateerd die een risico vormden voor de stabiliteit van de dijk. Bij de Zuidkade zijn met verf wel een aantal markeringen aangebracht om bepaalde delen goed in de gaten te kunnen houden. ‘Dit dijkvak is op onderdelen niet voldoende en moet nog versterkt worden’, vertelt Lely. ‘Maar ook hier bleef alles keurig binnen de waarschuwingswaarden.’

Proefvak

Op zaterdag 6 januari 2024 stroomde er water tussen de dijk en een proefvak voor het dijkversterkingsproject. Hier heeft de aannemer herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook zijn er preventief ‘bigbags’ geplaatst om het proefvak nog beter te beschermen.

Stabiel en onder controle

Op dinsdag 9 januari 2024 vond de laatste inspectieronde van de dijkwacht plaats. Aannemerscombinatie Hof op Marken, die de dijkversterking Marken uitvoert, heeft de dijk tot en met vrijdag 12 januari 2024 extra in de gaten gehouden.

Er zijn in die periode geen bijzonderheden gemeld. De situatie op de dijk is stabiel en onder controle en het reguliere beheer is hervat.