Nieuwsbericht

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Buitenwaarden Windesheim

Gepubliceerd op: 12 januari 2024 - Laatste update: 15 januari 2024, 12:15

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Buitenwaarden Windesheim te verbeteren. Deze uiterwaarden liggen langs de IJssel in de buurt van Zwolle.

Met het aanleggen van 2 met de IJssel meestromende geulen willen we ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren. Op woensdag 24 januari 2024 vindt er een publieksbijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen.

Verbetering kwaliteit van leefomgeving

Langzaam meestromend water biedt een leefomgeving voor dieren en planten en helpt de natuur zich te ontwikkelen. De vissen vinden er een plek om zich voort te planten. Daarom worden er 2 meestromende geulen gemaakt.

De oevers willen we natuurvriendelijker maken en er rivierhout plaatsen, dat beide bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving voor planten en dieren. De streefdatum voor het opleveren van deze natuurmaatregelen is 2027.

Publieksbijeenkomst

Het doel van de inloopbijeenkomst is om de deelnemers te informeren over de plannen en de aanpak. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen.

De projectmanager, landschapsontwerper, omgevingsmanager en ecoloog van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces. De publieksbijeenkomst vindt plaats op:

  • Woensdag 24 januari van 19.00 – 21.00 uur (vrije inloop). De locatie is Wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle.

De inloopbijeenkomst wordt tegelijkertijd met een bijeenkomst van IJsselwerken georganiseerd. IJsselwerken is verantwoordelijk voor de dijkversterking langs de IJssel.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied.

De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.