Nieuwsbericht

Julianakanaal: resultaten Deltares onderzoek

Gepubliceerd op: 16 januari 2024, 16.26 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 08.56 uur

Kennisinstituut Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de oorzaak van het falen van de bouwkuip op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht.

De drooggelegde bouwkuip van waaruit gewerkt werd, is in februari 2023, 2 maanden na start van het werk, volgelopen.

De conclusie van Deltares is dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden, die uiteindelijk heeft geleid tot onderloopsheid van de damwand (een stroming van water door en/of onder de damwand door). De bouwkuip is binnen 7 minuten volgestroomd met kanaalwater.

Conclusie

Tijdens het onderzoek is systematisch onderzoek gedaan met als doel om te leren van deze situatie en het voorkomen hiervan in toekomstige (deel)projecten. Er is gekeken naar metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen.

Deltares concludeert dat het water vanaf de kanaalzijde onder de damwand is doorgelopen (onderloopsheid). Dit is mogelijk begonnen door een lek in de wand die ontstaan kan zijn door uit het slot gelopen of beschadigde damwanden. Na het ontstaan van de wel is de wand door de waterdruk bezweken.

De aanleiding is in dit onderzoek niet duidelijk geworden.

In gesprek

Op het Julianakanaal zal de bouwkuip veilig en verantwoord verwijderd moeten worden. Ook zal het verruimingswerk afgerond moeten worden. We zijn en blijven in gesprek met de omgeving en de gebruikers van het kanaal.

Het Julianakanaal is een belangrijke levensader voor veel grote en kleine bedrijven en de scheepvaart. Daarom wordt samen met hen gewerkt aan een impactanalyse waarin onder meer gekeken wordt naar de economische impact van het uitvoeren van werkzaamheden.

Werkzaamheden Julianakanaal

Over een lengte van 26 km is het Julianakanaal op verschillende plekken vanaf 2012 verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart (klasse Vb). Het laatste stukje waar verruimd moet worden, is het traject van 3 km tussen Berg en Obbicht.

De laatste stand van zaken rond het project is te vinden op de projectpagina verruiming Julianakanaal op de Maasroute.