Nieuwsbericht

Hoogwaterpiek Maas voorbij en meer spuimogelijkheden IJsselmeer

Gepubliceerd op: 5 januari 2024, 14.00 uur - Laatste update: 18 maart 2024, 16.05 uur

De vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn (Duitsland en Zwitserland) en de Maas (België en Noord-Frankrijk) zorgt voor hoge waterstanden in deze rivieren en in het IJsselmeer en Markermeer.

Ook bij de kleinere rivieren, beken en kanalen zijn de waterstanden verhoogd. De waterstanden zorgen – soms in combinatie met veel wind – regionaal en in buitendijkse gebieden voor wateroverlast.

Waterstand Rijn

De waterstand van de Rijn stijgt de komende dagen nog. De hoogste waterstand (naar verwachting rond de 14.50 m boven NAP bij Lobith) verwachten we op zondag 7 of maandag 8 januari 2024. Dit is vergelijkbaar met de waterstand die eind december 2023 werd bereikt (14.52 m boven NAP). Het gaat hier om waterstanden die gemiddeld eens in de 5 jaar voorkomen. Buitendijkse kades bij steden als Nijmegen en Arnhem kunnen hierdoor opnieuw wateroverlast ondervinden.

Waterstand Maas

De waterstand van de Maas bereikte 4 januari de piek met een afvoer van 1700 m3 per seconde bij St. Pieter. Het water in de Maas zal de komende dagen langzaam dalen. Dit zijn waterstanden die gemiddeld eens in de 3 jaar voorkomen.

IJsselmeer en Markermeer

Op het IJsselmeer en het Markermeer is de waterstand nog steeds erg hoog. Naar verwachting nemen de komende dagen de mogelijkheden om te spuien naar de Waddenzee toe. Dat betekent dat we water vanuit het IJsselmeer kunnen gaan afvoeren. Naar verwachting zal de waterstand op het IJsselmeer hierdoor iets dalen.

Echter, vanuit de rivieren wordt er nog veel wateraanvoer naar de grote meren verwacht. Dus hoewel de waterstand van het IJsselmeer naar verwachting iets zal gaan dalen, blijft deze de komende periode nog hoog.

Maatregelen

Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten volgen de situatie nauwlettend en nemen maatregelen, zoals het openen van stuwen, inzetten van gemalen, plaatsen van zandzakken en het uitvoeren van dijkinspecties. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn ook overal bezig met het afvoeren van water.