Interview

Verhoogde waterstanden in de kerstvakantie

Gepubliceerd op: 26 december 2023, 14.50 uur - Laatste update: 5 januari 2024, 14.30 uur

Er is de afgelopen periode veel neerslag gevallen in Nederland en in het stroomgebied van de grote rivieren. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig weer met veel neerslag en wind.

Wat kunnen we verwachten? En wat doet Rijkswaterstaat? De informatiecoördinator van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) Femke Davids legt uit.

Hogere waterstanden

Door de hoeveelheid regen in Europa stijgt het water in de Maas en in de Rijn. Dat water stroomt vervolgens door Nederland en zorgt voor hogere waterstanden. Davids: ‘De huidige situatie met langdurig verhoogde waterstanden in verschillende delen van het Nederlandse watersysteem is bijzonder. Vooral de overgangsgebieden zoals de IJssel-Vecht delta en de Rijn-Maas monding houden we goed in de gaten.'

'De situatie is - met maatregelen - beheersbaar en de waterveiligheid is nergens in het geding. Alle waterbeheerders werken hierin voortdurend samen en iedereen pakt zijn rol goed op.’

Samenwerking

Die samenwerking tussen de waterbeheerders is ontzettend belangrijk. Zo wordt er in het Watermanagement centrum in Lelystad nauwkeurig bijgehouden wat de waterstanden zijn en wat er in de verwachting ligt. 'Deze waterstanden worden vervolgens gedeeld met de verschillende waterbeheerders. Zij nemen waar nodig dan de juiste maatregelen.'

'Zo hebben we als Rijkswaterstaat de keersluis Ravenswaaij gesloten en voeren we zoveel mogelijk water af via de Afsluitdijk. De Waterschappen zijn al een aantal dagen flink in de weer met onder andere dijkinspecties en het sluiten van verschillende coupures,’ aldus Davids.

‘Ondanks al deze maatregelen kan je met deze waterstanden regionale en buitendijkse wateroverlast niet voorkomen. Met regionale wateroverlast bedoelen we dat lokaal kleine rivieren en beken buiten hun oevers kunnen treden. Door de natte omstandigheden kan het water ook niet meer door de bodem worden opgenomen. Dat betekent dat bijvoorbeeld weilanden en ook enkele wegen ondergelopen zijn.’

De komende dagen

Waar de Maas na vandaag gaat zakken verwachten we donderdag 28 december in de Rijn nog een piek. ‘De waterstanden die we woensdag 27 en donderdag 28 december op de Rijn bereiken komen ongeveer eens in de 5 jaar voor,’ aldus Davids.

De komende dagen zullen de uiterwaarden van de Rijntakken verder vol stromen. Ook het Reevediep gaat waarschijnlijk vanuit de IJssel meestromen. Deze uiterwaarden zijn bedoeld om onder te lopen en geven de rivier meer ruimte in tijden van hoogwater. ‘Het duurt natuurlijk wel even voordat het hoge water langs de rivieren naar de zee stroomt. We verwachten dat het water zichtbaar gaat zakken rond oud en nieuw’.