Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat informeert bewoners over brug Itteren

Gepubliceerd op: 14 december 2023, 15.21 uur

Op 14 december 2023 heeft Rijkswaterstaat alle inwoners van Itteren, Borgharen en Meerssenhoven per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom brug Itteren over het Julianakanaal. In de brief werd ingegaan op de overlast die de huidige brug veroorzaakt en kijken we vooruit naar de structurele oplossing.

Recent onafhankelijk onderzoek laat zien dat de brug constructief veilig is en voldoet aan de gestelde eisen. De stalen ontlastconstructie die op de brug ligt, veroorzaakt geluidsoverlast en gevoelens van onveiligheid. Rijkswaterstaat ziet deze problemen ook en werkt aan verbetermaatregelen. Tegelijk blijft Rijkswaterstaat de brug inspecteren en worden, waar nodig, maatregelen genomen om de veiligheid op de brug te blijven garanderen.

Verbetermaatregelen brug bij Itteren

In het weekend van 20 oktober 2023 zijn de voegovergangen van de brug vervangen. Op een later moment worden de eerste 2 verzakte platen aan de kant van Itteren vervangen en verhoogd. Hierdoor ervaart het verkeer geen hoogteverschil meer bij het op- en afrijden van de brug.

Deze maatregelen lossen het probleem van de trillende platen en geluidsoverlast niet op. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de ontlastconstructie in 2024 zodanig aan te passen dat de geluidsoverlast zo veel mogelijk afneemt. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dat gecommuniceerd.

Structurele oplossing voor de brug

Vanwege het beschikbare budget is eind 2022 besloten tot het uitwerken van een renovatie in plaats van het vervangen van de brug. Tijdens de uitwerking van de renovatie-aanpak bepalen we de benodigde maatregelen en de kosten hiervan. Vertrekpunten hierbij zijn:

  • De brug voldoet voor meerdere decennia aan alle huidige constructieve veiligheidseisen en de huidige beperkende maatregel, de stalen ontlastconstructie, verdwijnt.
  • Om Itteren, Borgharen en Sibelco tijdens de renovatiewerkzaamheden bereikbaar te houden, wordt de mogelijkheid van een tijdelijke brug uitgewerkt.
  • Om de verkeersveiligheid op de brug te verbeteren, wordt de mogelijkheid van een nieuw fietspad aan de brug verder uitgewerkt.

Na de uitwerking van het renovatieplan volgt midden 2024 een definitief besluit over de uiteindelijke variant van het project. Op dat moment kunnen we ook een duidelijker tijdspad schetsen. We streven naar een zo spoedig mogelijke uitvoering.

Nieuwbrief renovatie brug bij Itteren

Vanaf februari 2024 wordt een tweemaandelijks digitale nieuwsbrief verstuurd. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 januari 2024 inschrijven via onze projectpagina renovatie brug bij Itteren.