Werkzaamheden

Houtensebrug: belastingproef met 14 vrachtwagens

Gepubliceerd op: 11 december 2023, 11.55 uur - Laatste update: 11 december 2023, 12.29 uur

In het project A27 Houten-Hooipolder verbreden we de Houtensebrug aan de westzijde. In het weekend van 8 tot 11 december 2023 is op de brug een belastingproef uitgevoerd.

In totaal 14 vrachtwagens van elk 30 ton zorgden in verschillende opstellingen voor het gewicht. Meetapparatuur aan de brug registreerde de effecten. Om exact te kunnen bepalen hoe we de Houtensebrug kunnen uitbreiden, voert bouwcombinatie De Groene Waarden - een combinatie BESIX, Mobilis, Mourik en Van Gelder - in totaal 4 proeven uit.

Verschillende proeven aan en op de brug

Naast de belastingproef vond er begin december 2023 al een zogenaamde spanningstest aan de Houtensebrug (1980) plaats. Met deze proef is de huidige spanning in de voorspankabels van de brug gemeten.

Vanaf 18 december 2023 zijn er betonproeven waarbij geboorde kernen van het beton in het laboratorium worden onderzocht.

In het nieuwe jaar (12 januari 2024) is er tot slot een dynamische belastingproef. Met een speciale vrachtwagen met vibrerende lading wordt dan de stijfheid van de brug in kaart gebracht.

Metingen voor representatief model

Met alle meetgegevens worden de uitgangspunten in het rekenmodel voor de constructie van de huidige brug getoetst en waar nodig aangepast. Hiermee maken we een representatief model van de bestaande brug. Dat is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van de brugverbreding die wordt gekoppeld aan de bestaande Houtensebrug.

A27: verbetering traject Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat verbetert de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio. In totaal is het te verbeteren traject zo’n 47 km lang.

Meer informatie A27

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina of op de website A27 Houten - Hooipolder.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.