Werkzaamheden

Eerste werkzaamheden dijkversterking Marken in januari 2024

Gepubliceerd op: 21 december 2023, 09.08 uur

Midden januari 2024 starten de eerste werkzaamheden buiten de proefvakken voor de dijkversterking Marken. We brengen de 1e zandlaag aan onder water en plaatsen verticale drainage langs de Westkade en de Zuidkade.

Stevig fundament

Eerder was het plan om pas later in het jaar te starten met dit werk. Door nu de onderste zandlaag en de verticale drainage aan te brengen, heeft het zand meer tijd om te zetten. Dit zorgt voor een steviger fundament voor de uiteindelijke dijk. Ook kunnen we nu eerder starten met monitoren.

Het aanbrengen van een 1e zandlaag is altijd nodig en levert een eerste bijdrage aan de bescherming van Marken. Een 2e zandlaag volgt in de loop van het jaar.

Inzicht uit proefvakken

Het inzicht om meer tijd te geven aan de zetting van de onderste zandlaag, komt mede voort uit de monitoring in de zogeheten proefvakken. Dit zijn kleine stukjes proefdijk van ongeveer 100 meter aan de Westkade en Zuidkade, die het afgelopen jaar zandlaag voor zandlaag zijn opgebouwd om de bouwmethode te toetsen.

Meer informatie dijkversterking Marken

Voordat de werkzaamheden in januari echt van start gaan, informeren Rijkswaterstaat en de aannemer de inwoners over de aanpak van het werk en de mogelijke hinder.