Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start aanleg proefvakken voor Dijkversterking Marken

Gepubliceerd op: 2 februari 2023, 10.16 uur - Laatste update: 14 februari 2023, 10.07 uur

We starten in februari 2023 met de aanleg van 2 zogenoemde proefvakken op Marken. 1 aan de Zuidkade en 1 aan de Westkade. Deze proefvakken zijn kleine stukjes dijk van ongeveer 100 m. Door het realiseren van deze proefvakken krijgen we inzicht of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.

Ook kunnen we op basis van de proefvakken beoordelen of er nog verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in de wijze waarop de dijkversterking uitgevoerd gaat worden.

Bouwmethode proefvakken

Verschillende keren wordt een laagje zand van ongeveer 50 cm aangebracht, totdat de gewenste hoogte is bereikt. Tussen deze ophoogslagen moet het zand voldoende tijd hebben om te zetten. Ook wanneer alle ophoogslagen zijn afgerond, heeft de dijk rust nodig. Met de proefvakken kan dit proces heel zorgvuldig gemonitord worden. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar, zodat het werk aan de gehele West- en Zuidkade in 2024 kan starten.

Hinder

Om de veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen wordt het Kruinpad ter hoogte van de locaties van de proefvakken afgesloten. Wandelaars kunnen vanaf de Haven en de Rozewerf doorlopen tot aan de proefvakken, waar een informatiepaneel over de werkzaamheden is te vinden. Gedurende de uitvoering blijven de inwoners van Marken op de hoogte van de werkzaamheden met de Bouwapp. Deze kunt u downloaden in de App Store en Play Store.

Infomarkt voor bewoners

Om de bewoners van Marken goed te informeren over de werkzaamheden en planning van de dijkversterking, organiseerden we een infomarkt op 30 januari 2023. Op deze druk bezochte avond lichtten Rijkswaterstaat en de aannemer de dijkversterking toe. Ook konden de bezoekers voor het eerst kennismaken met het Online Bezoekerscentrum, waar alle aspecten van het project aan bod komen.

Project Dijkversterking Marken

Om Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater, is versterking van de dijk noodzakelijk. De dijk heeft op dit moment stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Daarom versterken we de Zuidkade en de Westkade, zodat de dijk weer voor 50 jaar robuust en veilig is. Ook worden er diverse natuur- en recreatievoorzieningen aangelegd in samenwerking met de gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland.