Nieuwsbericht

Renovatie Spooldersluis gegund aan Le Chêne

Gepubliceerd op: 30 november 2023 - Laatste update: 4 december 2023, 15:05

Rijkswaterstaat gunt de opdracht voor het renoveren van het Spooldersluiscomplex in het Zwolle-IJsselkanaal aan Le Chêne, een combinatie van de aannemers Van den Herik, BAM en Spie.

Grondige opknapbeurt

Met deze renovatie krijgt het hele complex een grondige opknapbeurt: de Spooldersluis voor de scheepvaart, het bijbehorende bediengebouw, en de Spoolderbrug voor het wegverkeer. We vervangen de aandrijving en bewegingswerken voor het openen en sluiten van de sluisdeuren en de ophaalbrug.

Ook worden de elektrische installaties, kabels, verlichting en seinen vervangen. Daarnaast herstellen we het betonwerk en voorzien we de stalen delen van de sluisdeuren en de brug van een nieuwe laag verf.

Beste prijs/kwaliteitverhouding

Le Chêne kwam uit de beoordeling als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Voor dit multidisciplinaire project zet de combinatie in op een robuuste aanpak met een integraal ontwerpproces. Verschillende maatregelen helpen om verrassingen te voorkomen en te zorgen dat de renovatie in de daarvoor beschikbare periode uitgevoerd kan worden.

Op deze manier blijft de hinder voor belanghebbenden als de scheepvaart, bedrijven aan het water en omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

In gesprek met de markt

Tijdens de selectieprocedure kreeg het project voldoende belangstelling vanuit de markt. De zogeheten concurrentiegerichte dialoog light leidde tot goede gesprekken met een open houding van beide kanten.

Met onder meer een bezoek op locatie werden onduidelijkheden over de opdracht weggenomen. Ook breidde Rijkswaterstaat de beoogde stremmingsperiode uit op basis van reacties van geïnteresseerde partijen. Zo waarborgen we de veiligheid van de opdrachtnemer en voorkomen we dat deze onder druk komt te staan om het werk op tijd gedaan te krijgen.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijk in deze opdracht. Zo stappen we over op elektromechanische aansturing. Deze manier van aansturen voorkomt dat er olie en vetten in het milieu komen.

Bijzonder voor zo’n veelzijdig project is ook dat we de berekende milieukosten voor de plannen van de verschillende aanbieders hebben meegenomen in de beoordeling. Om het complex voor te bereiden op de toekomst, besteden we bovendien extra aandacht aan het vervangen van de bediening, besturing en bewaking. We werken hiervoor met bouwblokken voor standaardisatie.

Planning

Met een transitieperiode vanaf december 2023 neemt Le Chêne het dagelijks onderhoud van het complex over van de huidige onderhoudsaannemer Vitaal. In 2024 beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie met onder meer aanvullend onderzoek.

Het merendeel van de renovatie vindt plaats in een slot van 14 weken tussen 1 april en 1 oktober 2025, buiten het hoogwaterseizoen om.

In die periode is de sluis gesloten voor scheepvaart. Na de renovatie is Le Chêne nog een jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex om eventuele kinderziektes snel op te lossen.

Vervanging en Renovatie

De renovatie van het Spooldersluiscomplex is onderdeel van het programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat. We werken de komende jaren aan de grootste onderhoudsbeurt ooit voor onze infrastructuur.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen. Daarom vernieuwen we ze nu.