Nieuwsbericht

Hoogste punt bereikt van pijlers zoutdam voor Selectieve Onttrekking zoutwater

Gepubliceerd op: 14 november 2023, 11.32 uur - Laatste update: 3 januari 2024, 12.03 uur

Maandag 13 november 2023 is de vlag gehesen vanwege het bereiken van het hoogste punt van de pijlers voor de zoutdam in IJmuiden. De pijlers vormen een belangrijk onderdeel van de zoutdam.

Deze zoutdam wordt in 2024 in het Binnenspuikanaal van het Sluizencomplex IJmuiden gebouwd om zoutwater selectief te onttrekken aan het Noordzeekanaal. Met de zoutdam voorkomt Rijkswaterstaat verder verzilting van het Noordzeekanaal vanwege het gebruik van Zeesluis IJmuiden.

Aan de pijlers is bijna een jaar gebouwd door aannemer Van Hattum en Blankevoort. Het resultaat zijn twee grote pijlers van elk 27,5 m hoog. Hiervoor is ongeveer 1000 m3 beton per pijler gebruikt. De pijlers zijn in acht delen van 3,25 m opgebouwd op een voet van 1,5 m hoog.

Bij het storten van het beton zijn er ook ankers geplaatst. De ankers zijn nodig om de pijlers komend voorjaar op te kunnen hijsen en te plaatsen op hun definitieve plek in het Binnenspuikanaal. De pijlers zijn nu nog hol. Zo zijn ze niet te zwaar om op te tillen.

Na plaatsing worden de pijlers gevuld met zand.

Overige werkzaamheden pijlers zoutdam

Tijdens het werk aan de pijlers is ook begonnen met de bouw van wanden van de zoutdam. Daarnaast is in de afgelopen periode het Binnenspuikanaal ter hoogte van de locatie van de zoutdam verdiept tot -23 NAP.

Inmiddels is ook gestart met het maken van de bouwkuipen in het Binnenspuikanaal om de pijlers precies op de juiste locatie te kunnen plaatsen.

Werking zoutdam

Via Zeesluis IJmuiden stroomt veel meer zoutwater het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis. Te veel zoutwater heeft negatieve effecten op de ecologie in het Noordzeekanaal, de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater.

De zoutdam is een soort brievenbus om het zoute water weer af te voeren. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het zoute water naar de bodem.

Door een opening onderin de zoutdam stroomt het zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex terug naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal. Volgens planning wordt de zoutdam eind 2024 in gebruik genomen.