Nieuwsbericht

Wat betekenen de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s voor Rijkswaterstaat?

Gepubliceerd op: 30 oktober 2023 - Laatste update: 31 oktober 2023, 14:10

Deze maand zijn de KNMI'23-klimaatscenario's uitgebracht. De klimaatverandering die we nu meemaken zet de komende tientallen jaren door. Met grote impact op Nederland.

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zet zich in op een duurzame leefomgeving om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. De nieuwe klimaatscenario's zijn daarbij onmisbaar.

Invloed op infrastructuur

Als beheerder van water, wegen en vaarwegen zien we bij Rijkswaterstaat dat onze infrastructuur door het veranderende klimaat minder goed kan gaan functioneren. Hitte heeft bijvoorbeeld effect op beweegbare bruggen. Door de hoge temperaturen zet het materiaal uit waardoor bruggen moeite kunnen hebben met open of dicht gaan.

Bij wateroverlast door hoosbuien kunnen wegen en tunnels onderlopen. Zo zijn er nog meer voorbeelden van situaties die gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur.

Klimaatstresstest en knelpuntanalyse

De klimaatscenario’s worden ook gebruikt voor stresstesten en de knelpuntanalyse. In een klimaatstresstest wordt gekeken waar er mogelijk kwetsbaarheden zitten binnen een gebied. Hoe gevoelig is een weg bijvoorbeeld voor extreem weer? We kijken in de stresstesten niet alleen naar wateroverlast en overstromingen maar ook naar de effecten van hitte en droogte.

De knelpuntanalyse is een manier om inzicht te krijgen in wat de risico’s zijn - nu en in de toekomst - in onze zoetwatervoorziening. Deze analyse levert belangrijke informatie voor bijvoorbeeld het Deltaprogramma Zoetwater.

Meer informatie KNMI-klimaatscenario's

Ontdek meer over de klimaatscenario's op de website van het KNMI.