Nieuwsbericht

Na 8 jaar bouwen is de IJsseldelta nu klaar

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023 - Laatste update: 18 oktober 2023, 09:47

Na een bouwperiode van maar liefst 8 jaar is de IJsseldelta eindelijk gereed. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2015 en zijn nu succesvol afgerond.

Door het weghalen van de dijk tussen de IJssel en het Reevediep in september 2023, kan bij hoge waterstanden het water van de IJssel ook via het Reevediep naar het IJsselmeer stromen.

Wie herinnert zich niet de extreme waterstanden in 1993 en 1995? In korte tijd waren er twee grote dreigende overstromingen. Vooral in 1995 was de situatie bijna rampzalig.

Meer dan een kwart miljoen mensen en 1 miljoen dieren moesten geëvacueerd worden. Statistisch gezien leek het haast onmogelijk, maar het gebeurde toch. Dit was een wake-up call voor Nederland en leidde tot het nationale programma Ruimte voor de Rivier.

Alleen het verhogen van dijken bleek niet voldoende om het toenemende overstromingsgevaar te beteugelen. Er moest iets gedaan worden aan het waterpeil. De regering nam daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

IJsseldelta-project als onderdeel van ‘Ruimte voor de Rivier’

René Waardenburg, projectmanager bij Rijkswaterstaat, legt uit: 'Het IJsseldelta-project maakt deel uit van de maatregelen onder het programma 'Ruimte voor de Rivier'.

Het was een jarenlange samenwerking tussen de provincies Overijssel, Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Het zomerbed van de IJssel bij Kampen werd verlaagd, het Reevediep werd gecreëerd, inlaten en vispassages werden gemaakt, de Scheeresluis en het Reevesluiscomplex werden gebouwd, de Drontermeerdijk werd verhoogd en tegelijkertijd werd de N307 verbreed en de Roggebotsluis verwijderd.

Op deze manier is het hoogwaterveiligheidsdoel voor Zwolle en Kampen bereikt, en is bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio.'

Dijk tussen het Reevediep en de IJssel

De te verwijderen dijk tussen de IJssel en het Reevediep kwam in augustus al in het nieuws. Een deel van deze dijk, die nog in goede staat was, werd gebruikt door het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor een proef om te zien onder welke omstandigheden de dijk het zou begeven.

Met de resultaten is cruciale kennis verzameld over de stabiliteit van dijken, zodat deze in de toekomst slimmer kunnen worden versterkt. Na deze opmerkelijke proef heeft de aannemerscombinatie Isala Delta de hele dijk afgegraven.

'Het verwijderen van deze dijk lijkt een kleine klus als je kijkt naar alle werkzaamheden in de IJsseldelta. Maar de impact ervan is enorm. Door het weghalen van deze dijk kan hoogwater nu veilig worden afgevoerd via het Reevediep,' vertelt Robert Bosma van aannemerscombinatie Isala Delta.

'Wij zijn als aannemerscombinatie enorm trots dat we de afgelopen 8 jaar hebben bijgedragen aan de hoogwaterveiligheid van Zwolle en Kampen,' aldus Bosma.

'Er zijn nog zichtbare werkzaamheden rond de IJsseldelta. De grond van de verwijderde dijk wordt namelijk even verderop gebruikt om een oude zandwinput te vullen. Deze werkzaamheden duren nog tot en met november.'