Werkzaamheden

Wegen in en rondom Sneek ’s nachts dicht; 27 juni - 6 juli 2023

Gepubliceerd op: 26 juni 2023

Vanaf dinsdag 27 juni 2023 staan onderhoudswerkzaamheden gepland op een aantal op- en afritten aan de N7 bij Sneek, aan de A7 tussen Sneek-Oost en Joure-West en aan de rotonde Oppenhuizerweg-N354.

Om de werkzaamheden in en rondom Sneek te kunnen uitvoeren, moeten enkele op- en afritten aan de N7 een aantal avonden en nachten worden afgesloten van Sneek-Centrum tot en met Sneek-Oost. 

Ook de A7 tussen Sneek-Oost en de Prinses Margriettunnel gaat een aantal nachten dicht en ook de afrit Sneek-Oost is vanuit Joure langere tijd dicht.

Afsluitingen N7 hoofdrijbaan

Voor onderhoudswerkzaamheden aan de N7 tussen Sneek-Oost en IJlst gaat de hoofdrijbaan van de N7 tijdelijk dicht, inclusief de tussenliggende op- en afritten:

Van dinsdag 27 juni van 20.00 tot woensdag 28 juni 2023 06.00 uur: 

  • De N7 tussen Sneek-Oost en IJlst is dicht voor verkeer van Sneek richting Bolsward

Van woensdag 28 juni van 20.00 tot donderdag 29 juni 2023 06.00 uur: 

  • De N7 tussen Sneek-Oost en IJlst is dicht voor verkeer van Bolsward richting Sneek

Afsluitingen N7 op- en afritten

Voor werkzaamheden aan op- en afritten van de N7 zijn de volgende afsluitingen nodig:

Van donderdag 29 juni van 20.00 tot vrijdag 30 juni 2023 06.00 uur:

  • oprit 21a Woudvaart: van Sneek richting Joure
  • afrit 22 Sneek-Oost: van Sneek richting Joure

Van maandag 3 juli 20.00 tot dinsdag 4 juli 2023 06.00 uur:

  • af- en oprit 21 Sneek-Centrum aan de zuidkant: voor verkeer van Bolsward richting Sneek-Centrum en van Sneek-Centrum richting Joure

Van dinsdag 4 juli 20.00 tot woensdag 5 juli 2023 06.00 uur:

  • af- en oprit 21 Sneek-Centrum aan de noordkant: voor verkeer van Joure richting Sneek-Centrum en van Sneek-Centrum richting Bolsward

Van woensdag 5 juli 20.00 tot donderdag 6 juli 2023 06.00 uur:

  • afrit 21a Woudvaart: van Joure richting Sneek

Afsluiting Prinses Margriettunnel

Voor onderhoudswerkzaamheden aan de A7 tussen Sneek-Oost en de Prinses Margriettunnel gaat de tunnel tijdelijk dicht:

Van vrijdag 30 juni van 19.00 tot zaterdag 1 juli 2023 11.00 uur: 

  • voor verkeer van Sneek richting Joure, inclusief de oprit Sneek-Oost voor verkeer richting Joure

Van vrijdag 7 juli van 19.00 tot zaterdag 8 juli 2023 11.00 uur: 

  • voor verkeer van Joure richting Sneek, inclusief de afrit Sneek-Oost voor verkeer van Joure richting Sneek

Sneek-Oost en rotonde Oppenhuizerweg/N354

Tussen 3 en 26 juli 2023 zijn de afrit Sneek-Oost (vanuit Joure) en de oprit Sneek-Oost (richting Bolsward) dicht. De op- en afrit sluiten aan op rotonde Oppenhuizerweg/N354 van de gemeente Sûdwest Fryslân, die in deze periode wegwerkzaamheden uitvoert aan de rotonde. De rotonde is tijdens de werkzaamheden volledig dicht.

Omleidingsroutes werkzaamheden Sneek

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes aangegeven met gele borden. Weggebruikers moeten bij de nachtelijke afsluitingen rekening houden met een langere reistijd. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderhoudswerkzaamheden

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voeren we beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. De op- en afritten aan de N7 worden onder meer voorzien van nieuw asfalt, net zoals de A7 tussen Sneek-Oost en de Prinses Margriettunnel. Zo kunnen mensen en goederen in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Meer informatie werkzaamheden wegen Sneek

Heeft u vragen over de werkzaamheden in en rondom Sneek? Kijk op de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.