Nieuwsbericht

Effecten klimaatverandering komende jaren belangrijk thema voor Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 7 juni 2023 - Laatste update: 14 juni 2023, 16:29

Rijkswaterstaat besteedt de komende jaren extra aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering. Samen met partners probeert de uitvoeringsorganisatie zoveel mogelijk feiten, dillema’s en vraagstukken in kaart te brengen.

Toekomstige uitdagingen

Rijkswaterstaat schetste eerder aan de hand van 4 scenario’s toekomstige uitdagingen, waaronder klimaatverandering. Het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat, dat officieel gevierd werd op 24 mei 2023, stond geheel in het teken van deze nieuwe opgave. Tot en met december 2023 vinden ook 5 regionale bijeenkomsten plaats waarin de uitdagingen met partners besproken worden.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenval en langdurige droogte. Op de lange termijn zijn meerdere scenario’s mogelijk. Aangezien infrastructuur voor vele decennia wordt aangelegd, is het daarom voor Rijkswaterstaat belangrijk om op tijd rekening te houden met veranderende weersomstandigheden.

Kennisimpuls klimaatverandering

Er is al veel bekend over de invloed van klimaatverandering, maar deze kennis is vaak versnipperd. De werkgroep ‘focuspunt klimaatadaptatie’ doet onderzoek en inventariseert de opgedane kennis vanuit alle windstreken. Desondanks zijn er nog onvoldoende vragen beantwoord om een vertaling te kunnen maken naar een praktische invulling op bepaalde vraagstukken rondom klimaatverandering.

Daarom heeft Rijkswaterstaat op 24 mei een kennisimpuls gepresenteerd, waarin 10 universiteiten, hbo’s en mbo’s met elkaar samenwerken om de kennis over dit onderwerp te vergroten.

Om het bredere publiek nieuwsgierig te maken naar Rijkswaterstaat en het toekomstige werk van Rijkswaterstaat lanceerde koning Willem Alexander een interactieve game: Expeditie Delta (Appstore en Google Play). Hierin maakt de speler kennis met de 4 toekomstscenario’s. In elk scenario blijken andere maatregelen mogelijk.