Interview

Programmanager Frans Loman: ‘het NRM is altijd de 1e stap’

Gepubliceerd op: 23 mei 2023 - Laatste update: 24 mei 2023, 10:55

Frans Loman werkt al jaren bij Rijkswaterstaat als ervaren projectmanager aan verschillende grote, soms kleinere, maar altijd moeilijke projecten. Van de planstudies tot en met de voorbereiding van de aanleg.

‘Om welk project het ook gaat, de eerste stap is altijd: hoe ziet de situatie waarvoor wij nu oplossingen moeten bedenken, er in de toekomst uit. Daarom ben ik zo blij met het NRM (Nederlands Regionaal Model). Want, zonder NRM, geen Tracébesluit of Projectbesluit’, is zijn stelling.

Het NRM is altijd de 1e stap

Voor Loman zijn de (referentie)prognoses van het verkeersmodel NRM leidend bij ieder project. Modellen zijn altijd nodig om projecten gericht en goed te kunnen uitvoeren. ‘Ik gebruik het NRM bij het ontwerpproces, maar ook als hulp bij het sturen op de mijlpalen’. 

De eerste stap bij ieder project is dan ook altijd nagaan welke actuele referentieprognoses en uitgangspunten van het NRM beschikbaar is. Met de kennis die dat oplevert kunnen we de grootte van de problematiek onderzoeken en welke maatregelen effectief kunnen meehelpen aan het oplossen van de problemen. 

Zonder het Nederlands Regionaal Model geen tracé of projectbesluit

Verbreding A20

Op dit moment is Frans verantwoordelijk voor het projectmanagement bij de verbreding van de A20. Het gaat hier om het gedeelte A20 Nieuwerkerk aan den IJssel, tot en met het Gouwe aquaduct op de A12

Door de groei van het verkeer ontstaan er steeds meer problemen rond de doorstroming en de verkeersveiligheid. Die problemen pakken wij nu aan met een wegverbreding, samen met maatregelen om de geluidhinder te beperken. 

'We werken aan de planfase van het project en de voorbereiding van de uitvoer. Dat betekent het plannen en ontwerpen van het projectbesluit in lijn met de Omgevingswet. Tegelijk werken we ook aan de voorbereidingen voor de uitvoering van het project', vertelt Frans.

Van verkenning tot uitvoering project

'Wij kozen bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda voor de uitgangspunten van het NRM met uitgangspunten die zijn afgesproken in 2021. Dat is het jaar waarin wij met de planuitwerking startten.'

'Samen met onze opdrachtgever bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), bekijken wij ieder jaar opnieuw of we kunnen vasthouden aan het originele uitgangspunt. Wij gaan nu uit van het zichtjaar 2040. Het NRM gebruiken we dus als instrument om te zorgen dat we een weg ontwerpen die weer voor jaren voldoet aan de vraag.'  

Afhankelijkheid en zekerheid door prognoses

'We voelen ons in grote mate afhankelijk van de modellen. Die prognoses hebben wij namelijk echt nodig voor het wegontwerp van ons projectbesluit', vertelt Frans. 'Het is daarom ieder jaar weer spannend wat de nieuwste verkeerscijfers, net als de doorlooptijd gaan betekenen voor ons project. In welke mate wij onze aanpak moeten bijstellen hangt daarvan af.'

'Bij belangrijke afwijkingen kan dat voor ons als projectteam betekenen dat er een extra ontwerpslag gemaakt moet worden. Dat kan ons extra tijd kosten. Daarom proberen wij in januari al zicht te krijgen op de nieuwe referentieprognoses en kijken dan reikhalzend uit naar de officiële vrijgave van het nieuwe NRM in april.'

'Want, door de jaarlijkse actuele verkeers- en vervoerprognoses weten wij zeker dat we bij de oplevering van het project over de laatste inzichten beschikken.'

Meer informatie verkeers- en vervoermodellen

Op de pagina Verkeers- en vervoermodellen LMS en NRM vindt u meer informatie over het NRM. Op de pagina A20: verbreding Nieuwerkerk – Gouda vindt u meer informatie over het project.