Nieuwsbericht

Extra zand voor het strand van Ameland-West

Gepubliceerd op: 12 mei 2023 - Laatste update: 2 augustus 2023, 14:59

Van begin mei tot en met augustus 2023 werken we op het strand aan de westkant van Ameland, bij Hollum. Tussen strandpaal 1.2 en 4.6 brengen baggerschepen deze zomer ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee naar het strand.

Deze grote zandsuppletie is nodig om de kustlijn op zijn plaats te houden, zodat Ameland goed beschermd blijft tegen de zee.

Speciale baggerschepen, sleephopperzuigers, zuigen zand op van de zeebodem en brengen dit naar de kust. Via een persleiding wordt het zand op het strand gespoten. Daar spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. Vanaf het strand kan het zand ook doorstuiven de duinen in. Zo versterken we de kust en de zeewering met hulp van de natuur.

Waarom is extra zand nodig op het strand van Ameland-West?

De westkust van Ameland slijt altijd sterk. Wind, golven en stroming schuren zand af. Golven woelen zand op. Waarna dit wordt meegenomen door de sterke getijdenstroming door het zeegat tussen de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Verder oostelijk op Ameland spoelt juist weer zand aan en zien we aangroei van de kust.

Strandsuppletie

We komen regelmatig terug op Ameland voor het onderhoud van de kust. Hiermee houden we de kustlijn op zijn plaats. Anders zou Ameland steeds kleiner worden; de kustlijn zou dan elk jaar gemiddeld 1 m landinwaarts verplaatsen. Extra zand voor de kust is ook nodig om op de lange termijn te kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel.

Door de sterke erosie van de kust is het strand vooral in de omgeving van paal 2 een stuk smaller en lager geworden. Na zandsuppleties in 2019 en eerder, brengen we nu opnieuw een grote hoeveelheid zand aan op het strand en de vooroever.

De strandsuppletie op Ameland is 1 van de grootste zandsuppleties langs de Nederlandse kust. Met ruim 3 miljoen m3 zand zouden we de vuurtoren van Ameland zo’n 1.500 keer kunnen vullen.

Werkzaamheden strand Ameland-West en gefaseerde afzettingen

Tijdens de werkzaamheden sluiten we het strand tijdelijk voor een deel of helemaal af. Waar het strand is afgesloten, kunt u omlopen via de aangegeven duinpaden. De strandovergangen blijven open en ook beachclub The Sunset blijft bereikbaar. Omdat hier vogels broeden, sluiten we een deel van het Groene Strand af tot half augustus 2023. 

Actuele informatie over werk en afzettingen vindt u in de app ‘Boskalis projecten’ (via de App- of Playstore, kies in de app voor ‘Strand Ameland-West’.)

Natuur Ameland-West

We werken het hele jaar door aan het kustonderhoud. Op Ameland-West zijn we genoodzaakt te werken tijdens het broedseizoen. Voor we aan het werk gaan, controleren we het omliggende gebied op aanwezige nesten. Waar nodig nemen we passende maatregelen.

In het belang van de natuur gebruiken we zoveel mogelijk hetzelfde zand als er al ligt op de kust van Ameland. Het zand voor Ameland-West is afkomstig van zandwinlocaties in de Noordzee, op ruim 15 km afstand van het eiland. Dit zand is geselecteerd op samenstelling en korrelgrootte. Vergelijkbaar met het zand op de locatie waar we het aanbrengen.