Nieuwsbericht

Onderzoek oorzaak en maken herstelplan Prinses Margriettunnel loopt nog volop

Gepubliceerd op: 3 april 2023 - Laatste update: 3 april 2023, 16:04

We zijn nog volop bezig met het onderzoeken van de oorzaak van het probleem en het maken van een herstelplan voor de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek. Het blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd dan voorzien.

Het definitieve herstelplan van de tunnel is voor komende zomer gereed en de onderzoeken naar de oorzaak ronden we in najaar van 2023 af. De onderzoeken in en rondom de tunnel brengen de komende periode weinig hinder met zich mee voor weggebruikers.

Onderzoeken en herstelplan

Momenteel onderzoeken we het grondwater, de exacte opbouw van de ondergrond, de staat van het beton en de trekpalen in de tunnel. De druk van het grondwater maakt onderzoek naar de palen lastig. Daar komt bij dat niet alle palen nu bereikbaar zijn als gevolg van de ballast in de tunnel en het verkeer dat door de tunnel gaat.

De eerder aangegeven verwachting dat in maart 2023 het herstelplan afgerond kan worden, is helaas niet haalbaar gebleken. Er is inmiddels wel meer inzicht in de mogelijke herstelmaatregelen, zoals het vervangen van trekpalen onder de tunnel en het sterker verankeren van de tunnelwanden.

Om het definitieve herstelplan te kunnen bepalen, doen we aanvullend onderzoek naar de wijze van uitvoering én worden praktijkproeven gedaan met trekpalen. We stemmen zorgvuldig af met de omgeving om de juiste afwegingen te kunnen maken.

Naar verwachting is het herstelplan voor de zomer 2023 gereed en kunnen we met het daadwerkelijke herstel van de tunnel worden begonnen.

Daarnaast loopt het verdere onderzoek nog naar het faalmechanisme van de trekpalen in de Prinses Margriettunnel én het interpreteren van de betekenis daarvan voor andere objecten in Nederland met een vergelijkbare fundering.

Voor dit deel van het onderzoek is het nodig dat alle trekpalen onderzocht zijn. Zoals eerder aangegeven, zijn niet alle palen bereikbaar. Tijdens het herstel van de tunnel kan het onderzoek naar de palen worden afgerond, waarna we de resultaten interpreteren. We verwachten dat dat in het najaar van 2023 is afgerond.

Situatie rondom de Prinses Margriettunnel

We monitoren, in samenwerking met de provincie en betrokken gemeenten, de verkeerssituatie sinds de afsluiting van de tunnel op 13 december 2022.

Na de gedeeltelijke openstelling van de Prinses Margriettunnel op 6 februari 2023 is uit die monitoring gebleken dat de intensiteiten op de omleidingsroutes en de wegen parallel aan de A7, terug zijn op het niveau van voor de calamiteit. Dit betekent dat er geen sprake meer is van verkeersoverlast in de nabijgelegen dorpen.

Op de A7 zelf, stroomt het verkeer goed door en er is alleen in de ochtend- en avondspits sprake van enige vertraging voor de tunnel.

Effect voor weggebruikers

Weggebruikers zullen de komende tijd weinig hinder ervaren door de onderzoeken in de tunnel en proeven met de trekpalen. Het verkeer kan de tunnel blijven gebruiken. Wel zijn de werkzaamheden, door onder andere inzet van groot materieel, zichtbaar voor weggebruikers.

Als de herstelmaatregelen bekend zijn, zal ook duidelijk worden welke hinder voor weggebruikers kan optreden. Mogelijk moeten rijstroken anders worden ingedeeld of moet de tunnel tijdelijk worden afgesloten (zoveel mogelijk ‘s nachts of tijdens weekenden). Weggebruikers en andere betrokkenen worden hierover op tijd geïnformeerd.