Nieuwsbericht

Scheepvaart Julianakanaal vanaf maandag 20 maart 2023 weer mogelijk

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 - Laatste update: 17 maart 2023, 14:21

Het scheepvaartverkeer in het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht wordt maandag 20 maart 2023 vanaf 12.00 uur weer hervat. De herstelwerkzaamheden aan de bouwkuip zijn dan afgerond.

Na het vollopen van de bouwkuip hebben we samen met aannemer Van den Herik Sliedrecht direct maatregelen genomen om het scheepvaartverkeer weer zo snel mogelijk veilig op te starten.

Werkzaamheden

Ná het herstellen van de beschadigde damwand hebben we een steunberm van dekgrond aangebracht aan de binnenzijde van de bouwkuip. Deze steunberm zorgt voor extra stabiliteit en bescherming van de damwand.

Daarnaast is via de aanwezige peilbuizen de stijging van het grondwater in de omgeving continue gemonitord. Mede dankzij de inzet van grondwaterpompen heeft de grondwaterstand in de omgeving geen waardes bereikt waarbij overlast is opgetreden.

Snelheid vaarverkeer

Net als voor de calamiteit geldt voor het varen langs de damwand een snelheidsbeperking van 6 km/u. Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat de scheepvaart zich daar aan houdt. Zoals voorafgaand aan de calamiteit zal er 24 uur per dag scheepvaartbegeleiding plaatsvinden.

Volgelopen bouwkuip

De bouwkuip in het Julianakanaal ligt tussen Berg en Obbicht. Deze wordt gebruikt voor de verbreding en verdieping van het Julianakanaal, zodat de vaarweg geschikt wordt voor langere en diepere scheepvaart. Donderdagochtend 23 februari is de bouwkuip volgelopen met water.

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak voor het hervatten van de werkzaamheden aan het Julianakanaal. Een vervolgplanning hangt daar nauw mee samen en kan op dit moment nog niet worden gegeven.

Sint Servaasbrug

De Sint Servaasbrug in Maastricht stond tijdelijk continu in de hoogstand, om de overlast voor scheepvaartverkeer dat om moest varen zoveel mogelijk te beperken  Ook die maatregel zal per maandag 20 maart 12.00 uur worden opgeheven.

De brug wordt dan weer bediend tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Sinds november 2022 wordt de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts niet bediend, omdat de camerabeelden die de medewerkers van de bediencentrale moeten gebruiken, zonder daglicht niet duidelijk genoeg zijn.