Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning; maart 2023

Gepubliceerd op: 29 maart 2023, 11.19 uur

We publiceren regelmatig onze voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen. Zo kunnen marktpartijen zich hierop voorbereiden.

Recente editie van inkoopplanning

De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten die nog niet zijn aanbesteed. De hele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand.

Actuele aanbestedingen vindt u op de website van TenderNed. Factsheets van meerdere inkopen zijn beschikbaar via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform.

Recent aangekondigde aanbestedingen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in november 2022 startte de marktbenadering voor meerdere werken. De aanbesteding startte onder andere voor groot onderhoud A2 en A12 in Midden-Nederland, onderhoud van een aantal sluizen, beweegbare bruggen en waterreguleringswerken in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, renovatie van de Koninginnensluis en van de Spooldersluis.

Onzekerheden in de planning

De inkoopplanning heeft nog altijd veel projecten waarvan de planning onzeker is. Zo zijn veel projecten voor nu stopgezet door de stikstofproblematiek en zijn we in afwachting van uitspraken van de Raad van State. Zolang hierover nog geen duidelijkheid is en consequenties nog niet helder zijn, kunnen we voor deze projecten geen datum noemen voor de start van de marktbenadering en staat P.M. vermeld.

Extra middelen voor instandhouding

Het kabinet investeert de komende jaren meer geld dan ooit in instandhouding. Naast extra middelen die hiervoor waren toegezegd in het coalitieakkoord, maakte de minister onlangs bekend een beweging te maken van aanleg naar onderhoud. Ook maakte hij bekend geld uit de aanlegportefeuille voor hoofdvaarwegen en hoofdwegen te verschuiven naar groot onderhoud.

Dit omdat aanlegprojecten kampen met stijgende kosten, leveringsonzekerheid en arbeidsmarktkrapte. En omdat bij aanlegprojecten stikstof een complicerende factor is.

Aanlegprojecten kennen een lange voorbereidingstijd en daarom kiezen we ervoor geld en menskracht in te zetten op wat op korte termijn wél kan. Om deze beweging te kunnen maken, moeten nog keuzes worden gemaakt met budgetten. Die keuzes moeten bovendien samen met regionale overheden worden gemaakt. De effecten hiervan zijn dan ook nog niet in deze inkoopplanning terug te zien.

Volgende publicatie inkoopplanning

We verwachten de eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning in juni 2023.