Nieuwsbericht

Aanbesteding renovatie Spooldersluis

Gepubliceerd op: 14 maart 2023 - Laatste update: 14 maart 2023, 12:24

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding voor de renovatie van het Spooldersluiscomplex in Zwolle gepubliceerd.

Deze is te vinden op de website van TenderNed. In de opdracht leggen we nadruk op duurzaamheid, innovatie en hinderbeperking voor de omgeving.

Grondige opknapbeurt

Het hele complex krijgt een grondige opknapbeurt: de Spooldersluis, het bijbehorende bediengebouw en de Spoolderbrug voor het wegverkeer.

We vervangen de aandrijving en bewegingswerken voor het openen en sluiten van de sluisdeuren en de ophaalbrug. Ook elektrische installaties, kabels, verlichting en seinen vervangen we.

Daarnaast herstellen we het betonwerk en voorzien we de stalen delen van de sluisdeuren en de brug van een nieuwe laag verf.

Selectieproces voor opdrachtnemer

Voor het selecteren van de meest geschikte opdrachtnemer gebruiken we de concurrentiegerichte dialoog light. In dit proces blijven we dus het gesprek met de markt voeren over de beste aanpak.

In de eerste fase – tot juli 2023 – selecteren we op basis van die gesprekken maximaal 4 partijen om daadwerkelijk in te schrijven. Vanaf augustus volgt de tweede dialoogfase. Eind 2023 bepalen we de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Maatregelen voor duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk in deze opdracht. Zo stappen we over op elektromechanische aansturing. Dat kost minder energie en voorkomt dat er olie en vetten in het milieu komen. Het bedieningsgebouw gaat dankzij een hybride warmtepomp grotendeels van het gas af.

Voor de opdrachtnemer stellen we eisen aan het in te zetten materieel. Zo moet een deel verplicht elektrisch of hybride zijn. Bovendien vragen we gegadigden de milieukosten van hun plan te berekenen. Die waarde nemen we mee als gunningscriterium.

Innovatie van Spooldersluiscomplex

Om het complex voor te bereiden op de toekomst, besteden we extra aandacht aan het vervangen van de bediening, besturing en bewaking. We werken hiervoor met bouwblokken voor standaardisatie.

Daarnaast maken we het complex geschikt voor toekomstige bediening op afstand door het aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk.

Hinderbeperking voor scheepvaart en bedrijven

Om de hinder voor de scheepvaart en bedrijven aan het water te beperken, combineren we de werkzaamheden waarvoor de sluis dicht moet zo veel mogelijk.

Op basis van de reacties van opdrachtnemers uit een marktconsultatie hebben we de beoogde stremmingsperiode wel uitgebreid. Zo waarborgen we de veiligheid van de opdrachtnemer en voorkomen we dat deze onder druk komt te staan om het werk op tijd gedaan te krijgen.

Vervanging en Renovatie

De renovatie van het Spooldersluiscomplex is onderdeel van het programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat. We werken de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.