Nieuwsbericht

Onderhoud aan Noordersluis IJmuiden succesvol afgerond

Gepubliceerd op: 31 maart 2023, 13.56 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 11.23 uur

We hebben het onderhoud aan de Noordersluis in IJmuiden succesvol afgerond. De sluis is na 9 weken weer operationeel en de eerste schepen hebben er al gebruik van gemaakt. Door het uitgevoerde onderhoud kan de Noordersluis er weer jaren tegenaan.

De verschillende onderhoudswerkzaamheden vonden plaats, omdat de Noordersluis minimaal 3 jaar langer wordt ingezet om de zoutlast op het Noordzeekanaal te beheersen, na de ingebruikname van de Zeesluis IJmuiden

Reden is dat de bouw van de zoutdam (maatregel Selectieve Onttrekking) nog niet afgerond is en er aanbod gestuurd wordt geschut. Er wordt via de Noordersluis of via de Zeesluis geschut afhankelijk van het formaat van een schip of het getij. De zoutdam (eind 2024 klaar) moet ervoor zorgen dat het extra zout dat binnenkomt via de Zeesluis weer wordt afgevoerd naar zee.

Werkzaamheden Noordersluis

We hebben verschillende werkzaamheden uitgevoerd de laatste 9 weken. Het belangrijkste was het wisselen van de railbaan van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De deuren van de Noordersluis zijn roldeuren die door middel van rolwagens over een railbaan bewegen. 

In aanloop naar de wissel van de railbaan is onder meer een baggerpomp ingezet. Deze pomp haalt zoveel mogelijk slib, zand en andere verontreiniging op en rond de railbaan weg. Ook zijn er wrijfstijlen (stootranden ter bescherming van de betonwanden van sluizen en schepen) in de kolk vervangen en hersteld. 

Oorlogsschade

Daarnaast is er oorlogsschade aan de kolkwanden hersteld. Tijdens Tweede Wereldoorlog zijn er bombardementen geweest op het sluizencomplex IJmuiden. De Noordersluis heeft hierdoor schade opgelopen. In het verleden zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Duikers hebben nu aangebrachte constructies gereinigd en verder verstevigd.

Over de Noordersluis

De Noordersluis is opgeleverd in 1929 en is 400 m lang, 50 m breed en 15 m diep. Na de Zeesluis IJmuiden is de Noordersluis de grootste sluis van het sluizencomplex in IJmuiden.