Nieuwsbericht

Nat begin van droogteseizoen 2023

Gepubliceerd op: 28 maart 2023 - Laatste update: 2 augustus 2023, 13:46

De laatste weken regende het flink. Het is moeilijk in te beelden dat Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders al gestart zijn met de voorbereidingen voor wat zij traditiegetrouw het droogteseizoen noemen. Van droogte is op dit moment ook zeker geen sprake. Vooral door de natte maanden januari en maart is de uitgangssituatie op dit moment goed.

Toch bereiden wij ons nu al voor op de drogere periode van de de zomer. Dat doen we onder andere door in maart onze nationale regenton het IJsselmeer weer aan te vullen.

Het ziet er goed uit

De lage grondwaterstanden zijn grotendeels hersteld en op de meeste plekken in ons land zijn deze nu rond of boven gemiddeld. Ook de watervoorraad in Nederland ziet er goed uit. Er staat voldoende water in de kanalen, sloten en meren. Door de Rijn en de Maas stroomt een behoorlijke hoeveelheid water na alle neerslag die in het stroomgebied gevallen is.

Ruime wateraanvoer Rijn en Maas

De wateraanvoer bij Lobith is bij de start van het seizoen crica 2600m3/s en dat is keurig op het gemiddelde dat we kennen voor deze tijd voor het jaar. Ten opzichte van 2022 is dat een groot verschil. Toen was de wateraanvoer van de Rijn bij Lobith op 1 april zeer laag voor de tijd van het jaar met slechts 1050 m3/s

Dit jaar hebben we op hetzelfde moment het dubbele en krijgen we zelfs nog even een stijging de komende dagen. Ook de Maas heeft op dit moment een wateraanvoer die ruim boven het gemiddelde ligt. De actuele aanvoer is 500 m3/s, terwijl we gemiddeld rond de 400 m3/s bij aanvang van het seizoen zien.

Regenton

Om goed voorbereid te zijn voor de zomer, verhogen we vanaf half maart 2023 het waterpeil in het IJsselmeer. Door het waterpeil aan te passen kunnen we beter inspelen op lange perioden van droogte en beschikken we over een extra voorraad aan zoetwater.

Uitgangsituatie in de Droogtemonitor

We beginnen dus goed en dat is een prettige uitgangssituatie voor de scheepvaart-, landbouw-, natuur- en drinkwatersectoren. Op de website van de online Droogtemonitor is meer te lezen over de huidige situatie, hoe het er nu voorstaat en wat de eerste maatregelen zijn.

Vinger aan de pols

Elk jaar verschijnt op 1 april een uitgebreide beschrijving van de actuele stand van zaken als uitgangssituatie voor het droogteseizoen. Maar Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders monitoren de droogtesituatie continu. Zodra er de komende tijd sprake is van (dreigende) droogte of neerslagtekort wordt de droogtemonitor wekelijks geactualiseerd.

De kaarten en grafieken worden altijd meerdere keren per week geactualiseerd. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.