Werkzaamheden

A9: dicht in weekend 17 – 20 februari 2023

Gepubliceerd op: 7 februari 2023 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:40

De A9 is in 1 richting dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht, van vrijdag 17 februari 20.00 tot maandag 20 februari 05.00 uur vanwege de aanleg van een bypass. Zaterdagavond en –nacht (18 februari) is snelweg A9 in beide richtingen dicht. Vanaf maandag 20 februari rijdt het verkeer op de A9 richting Amsterdam / Utrecht over de bypass.

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging in Amstelveen, wordt eerst een bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9) aangelegd. In het weekend van 17 tot 20 februari 2023 wordt de zuidelijke rijbaan van de A9 verplaatst naar de bypass. Hiervoor zijn verschillende afsluitingen van de A9 nodig.

De op- en afritten 5 Amstelveen-Stadshart aan de zuidzijde van de A9 moeten ook aangesloten worden op de bypass, evenals afrit 5 Amstelveen-Stadshart aan de noordkant (komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht). Deze afrit is in de weken voorafgaand verlegd om ruimte te maken voor de bypass.

Afsluitingen in weekend 17-20 februari

Vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 05.00 uur

De A9 is in 1 richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht. Het verkeer wordt omgeleid via de snelwegen A2, A10 en A4. De extra reistijd is circa 10-30 minuten.

Tijdens dit weekend, zijn op de A9 vanaf knooppunt Holendrecht tot en met afrit 6 Aalsmeer, 2 in plaats van 3 rijstroken beschikbaar. Het verkeer richting knooppunt Badhoevedorp moet rekening houden met een grotere kans op file en extra reistijd als gevolg daarvan.

Zaterdag 18 februari 20.00 uur tot zondag 19 februari 09.00 uur

De A9 is in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de snelwegen A4, A10 en A2 en vice versa en moet rekening houden met circa 10 minuten extra reistijd.

Zaterdag 18 februari 16.00 uur tot maandag 20 februari 05.00 uur

Afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht, is dicht. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele bebording.

A9 Badhoevedorp-Holendrecht

We verbreden de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen leggen we de A9 over een lengte van 1,6 km verdiept aan, met 3 overkappingen: 1 ter hoogte van het Oude Dorp, 1 ter hoogte van het Stadshart en 1 ter hoogte van het Bovenlandpad.

Langs Amstelveen en Ouder-Amstel bouwen we in totaal 14 km aan geluidsschermen. De verbreding van de A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het laatste project van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).