Nieuwsbericht

Groot onderhoud aan Noordersluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 27 januari 2023, 14.12 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 12.06 uur

We voeren vanaf 23 januari 2023 groot onderhoud uit aan de Noordersluis in IJmuiden. Na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden wordt de sluis minimaal 3 jaar langer ingezet, om de zoutlast op het Noordzeekanaal te beheersen. Daarom voeren we verschillende onderhoudswerkzaamheden uit.

Om te zorgen dat de Noordersluis de komende jaren beschikbaar blijft, vindt er de komende 7 weken extra onderhoud plaats.

Werkzaamheden Noordersluis IJmuiden

De onderhoudswerkzaamheden richten zich nu op de railbaan van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De deuren van de Noordersluis zijn roldeuren die door middel van rolwagens over een railbaan onder water bewegen.

De komende 4 weken vinden verschillende werkzaamheden plaats, waaronder de voorbereiding voor het wisselen van de railbaan. Zo wordt in deze fase onder meer een baggerpomp ingezet om zoveel mogelijk slib, zand en andere verontreiniging op en rond de railbaan te verwijderen. Ook zullen wrijfstijlen (stootranden ter bescherming van de betonwanden van sluizen én schepen) in de kolk worden vervangen en hersteld. 'Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de railbaan die, in de 2e fase, halverwege februari 2023 wordt geplaatst.'

Over de Noordersluis

De Noordersluis is opgeleverd in 1929 en is 400 m lang, 50 m breed en 15 m diep. De Noordersluis is daarmee na Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van het sluizencomplex in IJmuiden. De werkzaamheden zijn nu nodig omdat de Noordersluis minimaal 3 jaar langer wordt ingezet. Dus ook na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden, die ter vervanging van de Noordersluis is aangelegd. 

Reden is dat de bouw van de zoutdam (maatregel Selectieve Onttrekking) nog niet gereed is. De zoutdam gaat er voor zorgen dat het extra zout wat binnenkomt via de zeesluis ten opzichte van de Noordersluis weer wordt afgevoerd naar zee. Tot dat moment wordt er geschut op aanbod. Afhankelijk van het formaat van een schip of het getij, wordt er via de Noordersluis of via de zeesluis geschut.

Hinder Noordersluis IJmuiden

Tijdens de 1e fase is de Noordersluis voor de scheepvaart 12 uur per dag gestremd, tussen 07.00 en 19.00 uur. In de 2e fase, vanaf 20 februari 2023, is de Noordersluis volledig gestremd. Scheepvaart kan tijdens de stremming gebruik maken van Zeesluis IJmuiden. Voetgangers en (brom)fietsers die gebruik maken van de sluizenroute ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.