In beeld

Fotoreportage Selectieve Onttrekking (december 2022)

Gepubliceerd op: 13 januari 2023 - Laatste update: 13 januari 2023, 10:44

Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort werken hard aan de zoutdam. Omdat Zeesluis IJmuiden groter is dan de Noordersluis, stroomt er per schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. De zoutdam zorgt ervoor dat het zoute water terug naar zee stroomt.

We informeren u graag over de voortgang van de werkzaamheden via onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met deze fotoreportage blikken wij terug op een aantal sociale mediaberichten die wij in december 2022 deelden. Ook delen we graag onze nieuwe animatievideo, waarin u precies kunt zien hoe we de zoutdam bouwen.

Animatievideo ‘Selectieve Onttrekking: bouw van de zoutdam bij Zeesluis IJmuiden’

Samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort werken we hard aan de realisatie van de zoutdam in het sluizencomplex van IJmuiden. Op dit moment plaatsen we een damwand van 800 m. Deze damwand houdt de oevers op zijn plek als we later het Binnenspuikanaal gaan verdiepen.

Hierna zetten we de onderdelen van de zoutdam op hun plek. Deze onderdelen zijn onder andere 2 grote pijlers en betonnen wanden.

Via de zoutdam kunnen we uiteindelijk het zoute water ‘selectief onttrekken’ in het Noordzeekanaal. Te veel zoutwater heeft namelijk negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Benieuwd hoe we de zoutdam precies bouwen? Bekijk dan de animatie hieronder.

Selectieve onttrekking Zeesluis IJmuiden

(Achtergrond muziek begint. AUDIO DESCRIPTIE: Dit is een animatie van Rijkswaterstaat. TITEL: Maatregel selectieve onttrekking - de bouw van de zoutdam IJmuiden.). VOICE-OVER: Welkom bij het sluizencomplex in IJmuiden, met in het midden Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Hier passeren grote schepen, op weg naar zee of het Noordzeekanaalgebied. De zeesluis is een knap staaltje techniek, maar er is een keerzijde. Er stroomt elke keer als er een schip door de zeesluis gaat 10.000 ton zout het Noordzeekanaal in. Dat zoute water is schadelijk voor de natuur, de landbouw en de productie van drinkwater. Om verzilting tegen te gaan bouwen we hier, in het Binnenspuikanaal, een zoutdam. En die werkt als volgt. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Het zakt dus vanzelf naar de bodem van het kanaal. De dam houdt bovenin het zoete water tegen. Zodra overtollig water via het gemaal en de spuisluis wordt afgevoerd, stroomt het zoute water door een brede opening onderin de zoutdam terug naar zee. Dat noemen we het selectief onttrekken van zoutwater. Dat klinkt misschien heel simpel, maar toch moet er veel werk worden verzet. Zo wordt het kanaal flink verdiept. Vooral op de plek waar de zoutdam komt. Daar wordt het kanaal zo’n 12 meter dieper gemaakt. Maar liefst 800 meter aan damwand zorgt ervoor dat de oevers van het kanaal op hun plek blijven tijdens het uitgraven. Deze damwanden bestaan uit buispalen en damwanddelen die de grond in worden getrild. Tegelijkertijd zetten we op het terrein aan de noordzijde pijlers en betonnen wanden van de dam in elkaar. Zodra we klaar zijn met het dieper maken van het kanaal, plaatsen we de pijlers van de dam. Uiteraard moeten die pijlers goed blijven staan. Daarom trillen we eerst palen de grond in. Met behulp van een kraanschip zetten we de pijlers exact op hun plaats. Hierna worden betonnen wanden tussen de pijlers gehangen. Laatste stap is het plaatsen van een brede stalen deur. Deze deur is onderdeel van de dam en kan open voor onderhoudsschepen. Het lijkt nu van boven alsof het kanaal geheel is afgesloten maar, als je onder water kijkt, zie je onderin de dam een opening van 7 bij 80 meter. Hier stroomt het zoute water doorheen, terug naar zee. Zodra de dam voltooid is, wordt het zoute water direct gescheiden van het zoete. Zo voorkomen we verzilting van het Noordzeekanaal en beschermen we de natuur, de landbouw en ons drinkwater. (AUDIO DESCRIPTIE) (Beeldtekst: Logo Rijkswaterstaat komt in beeld) Meer weten over de zoutdam? Kijk op onze website www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking of bezoek de Facebookpagina www.facebook.com/RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat Copyright - 2022

7 december: ter land, ter zee en vanuit de lucht

De kadeconstructie van buispalen en damwanden staat goed op zijn plek. De 3 foto’s geven mooi weer hoe de kadeconstructie aan de noordzijde er vanaf het land, vanaf zee én vanuit de lucht uitziet.

14 december: de toekomstige waterzijde

Dit is de toekomstige waterzijde van de kadeconstructie langs het Arosa Sun-terrein. We hebben de combiwand gemaakt. Hierna gaan we aan de slag met de verankering van de combiwand. Zo blijft hij stevig staan.

28 december: werkzaamheden in het water

Een deel van de kadeconstructie plaatsen we in het water en brengen we vanaf het water aan. Dit doen we om de eilanden op hun plek te houden als we gaan baggeren.

Op de eerste foto staan de eerste buispalen op hun plek. We stellen het heiframe om de volgende rij buispalen goed neer te zetten.