Nieuwsbericht

Wat gebeurt er buiten?

Gepubliceerd op: 1 december 2022, 15.59 uur

In de afgelopen periode van 2022 hebben we buiten weer het nodige gedaan ter voorbereiding op het ‘echte’ werk. Zo hebben we het werkponton VW-III samen met het werkschip de Feniks ingezet bij onderzoekswerkzaamheden aan de Zuidkade van het Markermeer.

We hebben voornamelijk boor- en sondeeronderzoeken gedaan, waarbij we op een veilige manier materiaal uit de dijk hebben gehaald. Op deze manier brengen wij de samenstelling en opbouw van de dijk en de bodem in beeld. Dit doen we op meerdere locaties. Deze gegevens gebruiken we om zo nauwkeurig mogelijke berekeningen en tekeningen te kunnen maken voor de nieuwe dijk.

Onderhoudswerkzaamheden dijk Marken

Het reguliere onderhoud en beheer aan de dijk gaan gewoon door. Momenteel werken we aan het maaien van de bermen en de taluds, en halen we het onkruid weg op verschillende plekken. We gaan hierbij zorgvuldig om met planten en dieren.

Voordat we beginnen met de werkzaamheden, voeren we eerst een aantal checks uit. Op deze manier weten we zeker dat we de flora en fauna op Marken niet verstoren.

Ringslangverblijven

De ringslang is een beschermde soort volgens de Wet Natuurbescherming. Vanwege de dijkversterkingswerkzaamheden is er te weinig plek voor de ringslang om te overwinteren, daarom plaatsen we tijdelijke ringslangverblijven waar ze de winter kunnen doorbrengen.

De eerste tijdelijke ringslangverblijven hebben we inmiddels geplaatst. Met een grote kraan hebben we de verblijven over de dijk heen getild. De bakken bestaan uit betonnen elementen, gevuld met organisch materiaal en worden afgedekt met graszoden.

BouwApp downloaden

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden in de BouwApp. Hierin delen we onder andere updates van de projectontwikkelingen, maar het is ook mogelijk om via de app contact op te nemen met de omgevingsmanager. 

De BouwApp kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. Zoek na het openen op 'Dijkversterking Marken'.